JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, kat.čest. 856/2