Obavijest Zagrebačke županije o informacijama za poljoprivrednike vezane za Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. g

Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta. Najmanji pojedinačni iznos po korisniku iznosi 50,00 eura a najveći 10.000,00 eura.

Svi i korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. b) imati štetu od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura
  3. c) nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koju su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda nisu prihvatljivi za potporu u okviru ovog Programa.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodit će isplatu potpore na račune korisnika na temelju Odluke o isplati sredstva Ministarstva poljoprivrede.