NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vrbovca za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Za školsku/akademsku 2023./2024. godinu dodijelit će se:

  • 20 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom iznosu od 60,00 EUR mjesečno i
  • 40 stipendija za studente u pojedinačnom iznosu od 100,00 EUR mjesečno.

Sukladno članku 2. Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja od dana 2. studenoga 2023. (KLASA:604-01/23-02/02, URBROJ:238-32-03/01-23-1), gradonačelnik Grada Vrbovca je za deficitarna zanimanja na području grada Vrbovca u akademskoj 2023./2024. godini odredio sveučilišni studij medicine i sveučilišni studij logopedije te će, na prijedlog Povjerenstva, donijeti odluku o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja kojom će odrediti visinu i utvrditi i prava i obveze studenta kojima se dodjeljuje posebna stipendija.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose se na predviđenom obrascu koji se može podignuti u Pisarnici Grada Vrbovca ili preuzeti s web stranice Grada Vrbovca uz koji je potrebno priložiti dokumentaciju iz točke 4. objavljenog Natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrbovca i istog dana na web stranici Grada Vrbovca, u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Grad Vrbovec, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9. s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendije».

Natječaj stipendije Grada Vrbovca 2023.
Obrazac-Prijava-stipendije-učenici
Obrazac-Prijava-stipendije-studenti
ODLUKA-o-određivanju-visine i broja stipendija 2023.
ODLUKA-o-određivanju-deficitarnih-zanimanja 2023.
Odluka-o-stipendiranju-učenika-srednjih-škola-i-studenta