ISPLATA BOŽIĆNICA u 2023. godini umirovljenicima s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobama starijima od 65 godina koji nemaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prebivalište na području grada Vrbovca

  OBRAZAC ZA PRIJAVU U SVRHU ISPLATE BOŽIĆNICE

  Temeljem Odluke Gradonačelnika o isplati božićnica za 2023. godinu, podnosim sljedeći

  Zahtjev za isplatu božićnice  UZ OBRAZAC dostavljam (slike i dokumenti mogu biti do 10 MB zajedno):
  Ispunjavanjem ovog Zahtjeva Podnositelj daje izričitu privolu Gradu Vrbovcu da može poduzimati radnje vezane uz obradu njegovih osobnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu, a Grad Vrbovec se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

  Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je prije podnošenja Zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, a ovom izjavom daje privolu na takvu obradu.

  Podnošenjem ovog Zahtjeva potvrđujem kako su svi podaci navedeni u obrascu u cijelosti točni i istiniti.


  Obavještavamo umirovljenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca kako imaju pravo na isplatu božićnice i to:

  • iznos od 40 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja do 300,00 eura
  • iznos od 20 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja od 300,01 eura do 600,00 eura

  U navedena mirovinska primanja i ukupan iznos ulaze i domaća i strana mirovinska primanja.

  Isto tako, osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca, na ime božićnice u 2023. isplatit će se iznos od 40,00 eura.

  Isplata božićnice u 2023. VRŠITI ĆE SE:

  1. na otvorene račune u bankama na jedan od sljedećih načina:
  • kroz zahtjeve dostavljene putem Obrasca na web stranici www.vrbovec.hr
  • slanjem dokumentacije (popunjeni Obrazac za prijavu, osobna iskaznica, odrezak od mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima izdana od banke, kopija računa banke na koji će se vršiti uplata) na e-mail: bozicnice@vrbovec.hr ili putem mobilne aplikacije Viber ili WhatsApp Messengera na broj 091/2798 034.

   

  1. prema rasporedu koji će se objaviti na web stranicama Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr i koji će biti oglašen na Radio Vrbovcu i to prema sljedećem rasporedu prema naseljima:
  • Vrbovca, Cerja, Martinske Vesi, Savske ceste i Naselja S. Radića U Gradskoj upravi Grada Vrbovca, I. kat, Trg Petra Zrinskog 9, od 4.12.-8.12.2023. od 8,00 do 14,00 sati
  • Grede i Lonjice u Domu u Lonjici dana 11.12.2023. od 8,00 do 10,30 sati 
  • Peskovca u Domu u Peskovcu dana 11.12.2023. od 11,00 do 12,00 sati 
  • Vrhovca, Samoborca i Negovca u Domu u Vrhovcu dana 11.12.2023. od 12,30 do 13,30 sati
  • Pirakovca i Dulepske u Domu u Pirakovcu dana 11.12.2023. od 14,00 do 15,00 sati 
  • Gaja, Dijaneša, Krkača u Domu u Gaju dana 12.12.2023. od 8,00 do 10,00 sati 
  • Luke i Novog Sela u Domu u Luki dana 12.12.2023. od 10,30 do 12,30 sati 
  • Celina u Domu u Celinama dana 12.12.2023. od 13,00 do 15,00 sati 
  • Lovrečke Varoši, Topolovca, Marenića, Lukova, Cerika, Hruškovice u Domu u Lovrčkoj Varoši dana 13.12.2023. od 8,00 do 10,00 sati
  • Vrbovečkog Pavlovca, Banova, Lovrečke Velike, Kućara, Podolca, Đivana, Gostovića u Domu u Vrbovečkom Pavlovcu dana 13.12.2023. od 10,30 do 13,30 sati
  • Žunaca u Domu u Žuncima dana 13.12.2023. od 14,00 do 15,00 sati
  • Gornjeg Tkalca, Donjeg Tkalca i Graberšćaka u Domu u Gornjem Tkalcu dana 14.12.2023. od 8,00 do 9,30 sati
  • Brčevca u Domu u Brčevcu dana 14.12.2023. od 10,30 do 12,00 sati
  • Poljane u Domu u Poljani dana 14.12.2023. od 12,30 do 14,00 sati
  • Poljanskog Luga u Domu u Poljanskom Lugu dana 15.12.2023. od 8,00 do 10,00 sati
  • Prilesja u Domu u Prilesju dana 15.12.2023. od 10,30 do 11,30 sati
  • Konaka u Domu u Konaku dana 15.12.2023. od 12,00 do 13,00 sati.

  Kako bi se isplata božićnice izvršila na otvoreni račun u banci, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji ispunjavaju kriterije za isplatu božićnice, da bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava dužni su u periodu od 27.11.2023. do 4.12.2023. na prethodno opisani način dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjeni Obrazac za prijavu koji se može preuzeti na stranici www.vrbovec.hr
  2. osobna iskaznica 
  3. odrezak od mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima izdana od banke,
  4. kopija računa banke na koji će se vršiti uplata.

  Kako bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji ispunjavaju kriterije za isplatu božićnice dužni su prilikom dolaska na mjesto isplate prema objavljenom rasporedu, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni OBRAZAC sa Izjavom o inozemnim primanjima, koji se može preuzeti i ispuniti na mjestu isplate ili se može preuzeti na stranici www.vrbovec.hr (što se preporučuje, kako bi na mjesto isplate došli sa već ispunjenim obrascem i na taj način ubrzali postupak isplate)
  2. na uvid OSOBNU ISKAZNICU (podatak o OIB-u ukoliko na osobnoj iskaznici isti nije naveden) 
  3. na uvid ODREZAK MIROVINE ili preslik OBAVIJESTI O MIROVINSKIM PRIMANJIMA izdana od banke, iz kojih je vidljiva visina mirovinskih primanja te osobni podaci umirovljenika (mora biti vidljiv OIB umirovljenika).

  Pozivamo umirovljenike s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaću ni stranu mirovinu, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca da se pridržavaju rasporeda i rokova jer njihovim istekom prestaje mogućnost isplate božićnice kojom našim umirovljenicima želimo uljepšati Božićne blagdane.

  Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za opće poslove na broj telefona 01/2799 900 na službenim internetskim stranicama Grada Vrbovca.

  GRADONAČELNIK
  Denis Kralj


  Dokumenti:

  Javni poziv 2023
  Obavijest Gradonačelnika 2023.
  Raspored isplate božićnica 2023.
  Plakat
  OBRAZAC božićnice 2023 (doc)
  OBRAZAC božićnice 2023 (pdf)