Stipendije Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente

Zagrebačka županija objavila  je Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za školsku/ akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente, u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente, KLASA: 024-05/23-02/52, URBROJ: 238-03-23-4 od 29.rujna 2023. godine.

U nastavku pogledajte Prijedlog liste:

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije 2023./2024. g

KONAČNA LISTA kandidata za dodjelu stipendija ZŽ 2023.-24.g