Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Brčevec Novi

Predočavanje elaborata katastarske izmjere započinje dana 11.12.2023. i održati će se u terenskom uredu u prostoriji Društvenog doma Brčevec na adresi Brčevec 46.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju, kako bi im se predočili podaci iskazani u popisnim listovima (AI, AII, B, C) te na katastarskom planu te kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere.

Nositelji prava su dužni odazvati se na predočavanje te OBAVEZNO DONIJETI:
1. akte za uporabu zgrade (i/ili ozakonjenje zgrade)
2. dokumentaciju (isprave) temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige

Za dodatne informacije o predočavanju molimo da se obratite na tel: 099/6971398 u vremenu od 8 do 10 h ili upitom na e-mail adresu brcevec@geodata.hr.
Obavijest o predočavanju elaborata, k.o. Brčevec Novi