Popis kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete Natječaja za prijam u službu i Poziv na testiranje – vježbenik/ca u Upravnom odjelu za razvoj grada, Odsjek za komunalno redarstvo