Obavijest o prijmu vježbenice u Upravnom odjelu za razvoj grada

Po provedenom natječaju, za vježbenicu u Upravnom odjelu za razvoj grada, primljena je Martina Lončarić, univ.mag.iur.