Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam u službu i Poziv na testiranje – viši stručni suradnik za komunalno redarstvo