21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – 21. sjednica

ZAPISNIK – 20. sjednica

1. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini
T1 Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023

1 Zaključak o visini prihoda bez primitaka 2023.

2. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca
T2 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca

2 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca

3. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
T3 Zaključak o objavi Javnog poziva SAVJET MLADIH 2024

3 Zaključak o objavi Javnog poziva Savjet mladih Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2024. godini
T4 DEC 2024

4 Odluka DEC 2024.

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku 2024./2025. godinu
T5 Odluka o davanju suglasnosti Plan upisa DV Vrbovec 2024 2025

5 Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa DV Vrbovec

6. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu
T6 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024

6 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2024.

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2023. godini
T7 Zaključak lokacije i količine odbačenog otpada u 2023

7 Zaključak lokacije i količine odbačenog otpada 2023.

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2023. godine
T8 Zaključak Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 2023

8 Zaključak OJ sakupljanje i deponiranje otpada 2023.

DOPUNSKA TOČKA:

– Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice
T9 Zaključak o održavanju tematske sjednice – prijedlog

9 Zaključak o održavanju tematske sjednice