Izvanredna, 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Izvanredna, 22. sjednica

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu
T1 I. izmjene i dopune Proračuna 2024.
Amandman

T1 I. izmjene i dopune Proračuna 2024.

2. Donošenje:
a) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2024. godinu
b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2024. godinu
c) I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2024. godinu
d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2024. godinu
e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2024. godinu
f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2024. godinu
T2 I izmjene Programa 2024.

T2 I. izmjene i dopune Programa 2024.

3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu
T3 Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 2024.

T3 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024.

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
T4 Odluka suglasnost zaduživanje Komunalac Vrbovec, d.o.o.

T4 Odluka – zaduživanje KOMINALAC VRBOVEC, d.o.o.

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste od Vinogradske ulice do Livadarske ulice, sa spojem na Nazorovu ulicu“
T5 Odluka suglasnost-izgradnja nerazvrstane ceste

T5 Odluka – suglasnost