Obavijest o prijmu stručne referentice za uredsko poslovanje

Po provedenom natječaju, za stručnog referenta za uredsko poslovanje u Službi za opće poslove, primljena je Tatjana Ronjak.