PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obavještavaju se zainteresirani građani da započinju prijave za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora na mjestu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora mogu se obratiti nadležnom gradskom izbornom povjerenstvu.

Prijave se vrše pomoću Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika, člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor (OZ-20 Izjava) koja se može preuzeti i sa stranica Državnog izbornog povjerenstva ili podići i u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Služba za opće poslove Grada Vrbovca, soba br. 38, od 25. ožujka do 4. travnja 2024. godine, radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.

Popunjenu i potpisanu Izjavu potrebno je dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vrbovca na navedenoj adresi ili na e-mail gip.vrbovec@izbori .hr

Obavijest u svezi sudjelovanja u radu biračkih odbora

Kod popunjavanja izjave podatak o nazivu i adresi biračkog mjesta molimo popuniti običnom olovkom ili ostaviti nepopunjeno. Na poleđini obrasca ili u e-mailu navesti dosadašnje iskustvo u radu biračkih odbora što će se uzimati u obzir, ali nije presudno za odabir. Ostale rubrike u izjavi obavezno popuniti.

Napominjemo da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke ili kandidati na izborima. Članovi i zamjenici članova biračkih odbora imenuju se na prijedlog političkih stranaka.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/2799 900.