Javni natječaj za prodaju nekretnine – kat.čest.br. 407, pašnjak ledina u Dulepskoj, površine 357 čhv na adresi Dulepska 23, Dulepska, Vrbovec

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca objavljuje sljedeći Javni natječaj za prodaju nekretine

Javni natječaj za prodaju nekretnine
OBRAZAC PN-2-Izjava ponuditelja
OBRAZAC PN-1-Ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja