Author: Grad Vrbovec

Lokalni izbori 2021. – sastav biračkih odbora

Obavještavamo osobe koje su se prijavile za rad u biračkim odborima na mjestu predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora na Lokanim izborima koji će se održati 16. svibnja 2021. godine o rasporedu odabranih kandidata što se može provjeriti na sljedećem linku https://www.izbori.hr/lokalni2021/birodb/1/

Odabrani kandidati će o daljnjem tijeku izbornih radnji vezano za biračke odbore biti na vrijeme obaviješteni.

Pravna klinika u svibnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 10. svibnja od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste. Svi nositelji prava moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. svibnja 2021. godine od 8 do 11 sati u prostorijama tvrtke GEO LEGIN d.o.o. – poslovnica Vrbovec Trg Petra Zrinskog 13 ili na telefon 01/5614262.

Pročitajte više

Privremena nemogućnost pristupa peronu osobama sa smanjenom pokretljivošću u kolodvoru Vrbovec

HŽ infrastruktura poslala je dopis s informacijom o privremenom ograničenju pristupa peronu osobama smanjene pokretljivosti na željezničkom kolodvoru Vrbovec. S izvođačima radova dogovoreno je da će osoblje izvodača radova radnim danom (Po-Su) od 8 do 16 sati osigurati ljude za pomoć invalidnim osobama sa smanjenom pokretljivošću pristupu do perona.

Pročitajte više

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraz

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode mraz (KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-02 od 21. travnja 2021.) Grad Vrbovec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe te registrirane OPG-ove sa svog područja na čijim poljoprivrednim kulturama je nanijeta šteta od mraza u razdoblju od 05. do 12. travnja 2021. godine da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vrbovca u pisanom obliku do 30. travnja 2021. godine (zaključno s 29.04.2021. do 24:00 sata).

Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac PN, potpisati i poslati elektronskim putem na email: vrbovec@vrbovec.hr ili predati neposredno u gradskoj upravi u uredovno vrijeme, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec ili putem pošte na adresu:

GRAD VRBOVEC,
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA GRADA VRBOVCA
TRG PETRA ZRINSKOG 9
10340 Vrbovec
„prijava štete od mraza“

Obrazac

Obavijesti, informacije i upute

Obavijest o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva i radnom vremenu

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu prikupljanje potpisa birača

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu rad izbornih tijela

Obavijest o izdavanju Potvrde o podacima iz kaznene evidencije MPU

Obrazac VIIa

Punomoć

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Pravovaljana zbirna i kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca – objavljeno 30.04.2021. u 13.30 sati

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika Grada Vrbovca

Pravovaljana zbirna i kandidacijske liste za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vrbovca – objavljeno 30.04.2021. 13.30 sati

 

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini.

Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, uključujući ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije zaslužne za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Pročitajte više