Author: Grad Vrbovec

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na k. č. 792 i dr. u k.o. Vrbovec 1

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • K.o. VRBOVEC 1, kčbr. 792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812, 813,814,821 u naselju LUKA

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Više o Javnom pozivu pročitajte u nastavku:

Javni poziv

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 18. sjednica

Zapisnik 16. sjednica

Zapisnik izvanredna 17. sjednica

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 1.1. – 30.6.2023. godine
T1 Polugodišnji izvještaj 2023.

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
T2 I. izmj i dop Proračuna 2023.

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
T3 Odluka o I. izmj Odluke o izvršavanju Proračuna 2023

4. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
c) I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu
T4 izmj i dop Programa 2023

5. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2022. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
T5a KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
T5b GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
T5c RADIO VRBOVEC d.o.o.

6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2023.
T6 Izvješće o radu gradonačelnika siječanj do lipanj 2023.

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrbovca
T7 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup

8. Donošenje ODLUKE o IV. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama i djelatnosti dadilje u obrtima za čuvanje djece u drugim jedinicama lokalne samouprave
T8 Odluka o IV izmj i dop Odluke o suf vrtića u dr JLS

9. Donošenje ODLUKE o III. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T9 Odluka o III izmj i dop Odluke o sufinanc vrtića i obrta

10. Donošenje ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o podmirenju putnih troškova redovitim učenicima srednjih škola i studentima sa područja Grada Vrbovca
T10 Odluka o izmj i dop Odluke prijevoz uč i studenti

11. Donošenje Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023. – 2033.
T11 Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023 – 2033

DOPUNSKA TOČKA:

-Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec za nabavu osobnog vozila na financijski leasing

DOPUNSKA Odluka POU suglasnost za nabavu vozila

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 13. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 12. listopada 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. listopada 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Prijedlog odluke
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 13. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 12. listopada 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. listopada 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu O D L U K E O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PODMIRENJU PUTNIH TROŠKOVA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA VRBOVCA

Početak savjetovanja: 11. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu , traje od dana 08. rujna 2023. godine do dana 17. rujna 2023. godine.

DoN (nacrt)
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI
MAPA 2. GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PJEŠAČKI MOST

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o IV. izmjenama i dopunama Odluke o o sufinanciranju troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama i djelatnosti dadilje u obrtima za čuvanje djece u drugim jedinicama lokalne samouprave

Početak savjetovanja: 6. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu O D L U K E O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA DRUGIH OSNIVAČA I OBRTA ZA ČUVANJE DJECE DJELATNOSTI DADILJE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

Početak savjetovanja: 6. rujna 2023.      Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja