Author: Grad Vrbovec

Nova akcija “Zelena čistka” u subotu 18.09.2021. u Ceriku

U sklopu svjetske akcije World Clean Up Day, Grad Vrbovec organizira novu akciju Zelena čistka, koja će se održati u subotu, 18. rujna 2021.

Lokacija čišćenja bit će u naselju Cerik u šumi. Akcija će početi u 8 sati.

Svi zainteresirani građani pozvani su da se pridruže akciji, a mjesto okupljanja je na adresi Cerik 65A.

Prisutnima će biti podijeljene zaštitne rukavice i potreban alat. Osigurani su i sendviči i voda za sve volontere.

 

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 2. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 1. sjednica

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te kat.čest.br. 3295/23
T1Odluka o prodaji zemljišta

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja:
a) „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) 2.B skupine – DJEČJI VRTIĆ“
b) „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorima“
T2Mjera 7.4.1. _Suglasnost za provedbu ulaganja

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
T3Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T4Odluka o kom.doprinosu

5. Donošenje Statuta Grada Vrbovca
T5Statut Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T6Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika

7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
T7Odluka o ustrojstvu

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
T8Odluka o koeficijentima

9. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
T9Odluka o stipendiranju

10. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
T10Odluka o plaći grad. i zamjenika

11. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone Luka – Jug I u Vrbovcu
T11Odluka o izradi I. izmj.idop. UPU Luka-Jug I

12. Donošenje:
a) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
b) Odluke o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12Odluka o osnivanju Povjerenstva_polj. zemljište

13. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na kat.čest.br. 1524 k.o. Vrbovec 1
T13Odluka upravljanje i korištenje Ljetne pozornice

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
T14Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2021

15. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
T15Izvješća o radu tvrtki 2020

16. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T16Izvješća o radu ustanova 2020

17. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T17Izvješća o radu zajednica 2020

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH – Poziv na samopopisivanje

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina.

U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.

POZIV na samopopisivanje

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2021./2022.

Ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata u školskoj, odnosno akademskoj godini 2021./2022. od strane Grada Vrbovca ostvarivati će se temeljem godišnjih potvrda koje se mogu preuzeti  u Službi za opće poslove Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9/I, Vrbovecsoba br. 42, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Za dobivanje potvrde potrebno je priložiti:

Učenici:

  1. Od strane pripadajuće školske ustanove ovjerenu potvrdu o upisu u novu školsku godinu.
  2. Dokaz o prebivalištu koje se dokazuje preslikom važeće osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od mjesec dana.

Studenti:

  1. Od strane pripadajuće akademske ustanove ovjerenu potvrdu o upisu u akademsku 2021./2022. godinu*.
  2. Dokaz o prebivalištu koje se dokazuje preslikom važeće osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od mjesec dana.

*Redovni studenti kojima tek slijedi upis u novu akademsku godinu dužni su dostaviti potvrdu o upisu najkasnije do 29. listopada 2021. godine. Studentima koji do tog datuma ne dostave važeću potvrdu ukinuti će se pravo na sufinanciranje.

Iznos za sufinanciranje učenika srednjih škola i redovnih studenata s prebivalištem na području grada Vrbovca ostaje isti kao i prošle godine i iznosi do 100,00 kuna mjesečno za korištenje javnog prijevoza željeznicom ili autobusom.

Zahtjev_potvrde za prijevoz učenika-studenata

II. natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

 Temeljem:
  • Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15 od 23. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-27 od 28. lipnja 2021. godine, te
  • sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.,

OŠ Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec i

OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec

raspisale su nove natječaje za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnim stranicama škola.

http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1144&mshow=290#mod_news

http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1402&mshow=1808#mod_news

Prijave se zaprimaju od 16. do 24. kolovoza 2021. godine. Traži se po jedan pomoćnik u svakoj školi.