Author: Miki-dev

ISPLATA BOŽIĆNICA u 2023. godini umirovljenicima s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobama starijima od 65 godina koji nemaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prebivalište na području grada Vrbovca

Obavještavamo umirovljenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca kako imaju pravo na isplatu božićnice i to:

iznos od 40 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja do 300,00 eura
iznos od 20 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja od 300,01 eura do 600,00 eura

U navedena mirovinska primanja i ukupan iznos ulaze i domaća i strana mirovinska primanja.

Pročitajte više

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za 2023./2024.

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore učenicima srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu, KLASA:602-02/23-02/01, URBROJ:238-32-03/01-23-1 od dana 4. rujna 2023. godine, Grad Vrbovec objavljuje

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu

Grad Vrbovec će dodijeliti jednokratnu potporu svim učenicima srednjih škola koji su upisani u školsku 2023./2024. godinu, a koji imaju prebivalište na području grada Vrbovca te su se javili na Javni poziv i dostavili potrebnu dokumentaciju. Pravo na jednokratnu potporu po Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili temeljem drugih propisa.

Obrazac Zahtjeva može se popuniti online ili preuzeti na internetskim stranicama Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr ili preuzeti osobno u Pisarnici Grada Vrbovca (Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec).

Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je priložiti:
Uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice učenika,
Ukoliko je učenik upisan u srednju školu čije sjedište nije na području grada Vrbovca, potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u školsku 2023./2024. godinu,
Podatci o tekućem računu ili preslik bankovne kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjev za isplatu sa pripadajućom dokumentacijom zaprimat će se do 30. rujna 2023., a može se predati putem online obrasca, elektroničkom poštom, osobno u Pisarnici Grada Vrbovca ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Vrbovec, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.

Visina jednokratne potpore iznosi 70,00 eura (iznos u kunama: 527,42 kn / fiksni tečaj 7,53450) i isplaćuje se jednokratno na račun u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za školsku 2023./2024. godinu.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 01/2799-914 ili e-mail adresa: robert.haic@vrbovec.hr .

Obrasce možete pronaći ako kliknete na:

Pročitajte više

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za 2022./2023.

Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2021./2022. školsku godinu od 05. srpnja 2021. godine, Grad Vrbovec objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2021./2022. školsku godinu.

Pročitajte više

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za održavanje pčelinjeg fonda

Grad Vrbovec je u cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg osigurao 100.000,00 kuna za potporu poljoprivredi za pčelare. Potpora je predviđena  u visini 30,00 Kn po pčelinjoj zajednici. Minimalan broj pčelinjih zajednica je 10 zajednica koje korisnik potpore mora držati. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 Kn.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 12. sjednicu Vijeća.pdf
Verificirani Zapisnik s 12. sjednice Vijeća

T1 – Don. Odluke o don. Plana gospodarenja otpadom
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje od 2018 do 2023 g
Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2023. godine

T2 – Don. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

T3 – Don. Odluke o izmj. i dop. Odluke o sufinan. programa predsk.odgoja
Odluka o izmj. i dop. Odluke o suf. prog. predšk. o. u dj. vrt. dr. osniv. i obrt. za čuv. djece djel. dadilje

T4 – Don. Dopune Programa potpora poljoprivredi
Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu

T5 – Don. Odluke o sufin. nab. udzbenika i nastav. sredstava za ucenike os skola
Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i drugim radnih materijala

T6 – Don. Zaključka o utvrd. Prijedloga za razrj. i imen. mrtvozornika
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti mrtvozornika

T7 – Don. Odluke o kupnji nekretnine k.ć. br. 3295 k.o 337854 Vrb.1
Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3295, k.o. 337854, Vrbovec 1

T8 – Don. Rj. o razrjes. te imenov. predsj. i zamj. cl. Povj. za procj. steta od el.nepog.
Rješenje o razrj. te imenov. predsjednika i zamj. člana Povj. za procj. šteta od el. nep. GV

T9 – Informacija o zaklj. gl. rasprave Radnik Križevci protiv RH – Zg.zup.- Grad Vrb.

T10 – Izvjesce o radu i poslovanju trgovačkih društva za 2017.g.
A – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. Komunalca Vrbovec za 2017. g.
B – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. Radio Vrbovca za 2017. g.

T11 – Izvješće o radu i poslovanju ustanova za 2017.g.
A – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl.. DVV za 2017. g.
B – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. POU Vrbovec za 2017. g.
C – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. Narodne knjižnice Vrbovec za 2017. g.
D – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl.. I. OŠ Vrb.za 2017. g.
E – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. II. OŠ Vrb.za 2017. g.