Gospodarstvo i poljoprivreda

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2020. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora
Nastavak Javnog poziva
Odluka o djelomičnoj obustavi
Javni poziv – sufinanciranje kupnje zemljišta

  • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 75% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično).
  • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
  • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge.
  • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
    sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%

Mjere COVID 19

Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane pandemijom COVID-19. Riječ je o namjenskim, jednokratnim potporama poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima. Jednokratne potpore isplaćivat će se u visini od 3.000 kuna poslodavcima koji zapošljavaju 1 ili 2 radnika, 5.000 kuna poslodavcima sa 3 ili 4 radnika te 7.000 kuna onima sa 5 i više radnika.
Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID19
Javni poziv
Izmjena Javnog poziva
II. izmjene Javnog poziva
Zahtjev COVID-19
Skupna izjava
Popis dodjeljenih potpora

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe u 100 postotnom iznosu za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad za vrijeme trajanja obustave rada te u 30 postotnom iznosu za ostale koji su pogođeni krizom, ali još uvijek rade.
Zaključak
Zahtjev

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za građane koji su ostali bez posla za vrijeme krize ili kojima su zbog situacije s korona virusom umanjena primanja sa stavke osobnog dohotka umanjuje se komunalna naknada za 50% na njihov zahtjev za vrijeme trajanja situacije uzrokovane korona virusom
Zaključak
Zahtjev

Oslobođenje od plaćanja zakupnina javnih površina za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad
Zaključak
Zahtjev

Popis oslobođenja od plaćanja komunalne naknade za pravne i fizičke osobe te zakupnina javnih površina

Oslobođenje roditelja od plaćanje vrtića za vrijeme dok su vrtići zatvoreni – automatski odrađuje vrtić.
Odluka ožujak
Odluka travanj i svibanj

 

Potpore za gospodarstvo za razdoblje 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu

ZAHTJEV- sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

ZAHTJEV- sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

ZAHTJEV- potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

ZAHTJEV- poduzetnička infrastruktura

ZAHTJEV- sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme 

ZAHTJEV- komunalni doprinos

ZAHTJEV- komunalna naknada

Skupna izjava

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

Pravilnik – sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

Pravilnik – sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

Pravilnik – potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

Pravilnik – poduzetnička infrastruktura

Pravilnik – sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme

 

Potpore za poljoprivredu za 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu 2

Javni poziv za 2019. godinu 3

Zahtjev za potporu – kontrola mliječnosti

Zahtjev za potporu – prvotelke

Zahtjev za potporu – pčelari

Zahtjev za potporu – subvencija mljekomati, siromati, jajomati

Zahtjev za analizu tla

Skupna izjava

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine

I. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području GV 2019-2020

II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

III. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

Pravilnik – kontrola mliječnosti 

Pravilnik – prvotelke

Pravilnik  – pčelari

Pravilnik – subvencija mljekomati, siromati, jajomati

Pravilnik – subvencija troškova analize tla

Potpore za poljoprivredu u 2018. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2018. godinu

Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi – krave prvotelke i kontrola mliječnosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi – pčelari

Pravilnik – kontrola mliječnosti

Pravilnik – potpora za unapređenje govedarstva – prvotelke

Pravilnik – održavanje pčelinjeg fonda

Zahtjev za potporu – kontrola mliječnosti krave i koze

Zahtjev za potporu – prvotelke

Zahtjev za potporu – održavanje pčelinjeg fonda