Gospodarstvo i poljoprivreda

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2024. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama 

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 100% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično) te u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu stambene namjene.
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, dok će se investitoru koji kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjiti za 60%.
 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova projektnih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije
 • Sufinanciranje pokretanja obrta dadilja – dodjeljuje se bespovratna potpora sufinanciranja pokretanja obrta dadilja u jednokratnom iznosu do 4.000,00 EUR po korisniku, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi uređenja prostora u kojima se obavlja djelatnost dadilje, uključujući i nabavu opreme, namještaja i didaktičkog materijala, pojedinom se korisniku ova potpora dodjeljuje samo jednom, a primanje ove potpore isključuje mogućnost korištenja Potpore 4 – Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up), dok se Potpora 7 – Sufinanciranje troškova za nabavu opreme može odobriti nakon isteka tri godine

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora u poljoprivredi Grada Vrbovca 2021.- 2024. – interno pročišćeni tekst
Odluka o raspisivanju Javnog poziva 2024. – poljoprivreda
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama

 • Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu – svrha koja se namjerava postići potporom  je pružanje financijske pomoći proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura u vidu sufinanciranja repromaterijala za sjetvu
 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
 • Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – svrha koja se namjerava postići potporom je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 75% za građevine: u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2.

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2023. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
Odluka o raspisivanju Javnog poziva 2023. – gospodarstvo
Javni poziv – 2023
Skupna izjava-2023
Izjava o povezanim osobama-2023

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 100% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično) te u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu stambene namjene.
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, dok će se investitoru koji kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2 iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjiti za 60%.
 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet
 • Sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja – osigurava se mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova projektnih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije
 • Sufinanciranje pokretanja obrta dadilja – dodjeljuje se bespovratna potpora sufinanciranja pokretanja obrta dadilja u jednokratnom iznosu do 4.000,00 EUR po korisniku, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi uređenja prostora u kojima se obavlja djelatnost dadilje, uključujući i nabavu opreme, namještaja i didaktičkog materijala, pojedinom se korisniku ova potpora dodjeljuje samo jednom, a primanje ove potpore isključuje mogućnost korištenja Potpore 4 – Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up), dok se Potpora 7 – Sufinanciranje troškova za nabavu opreme može odobriti nakon isteka tri godine

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Dopuna Programa potpora Poljoprivredi
Odluka o raspisivanju Javnog poziva 2023. – poljoprivreda
Javni poziv-2023
Skupna izjava-2023
Izjava o povezanim osobama-2023

 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
 • Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – svrha koja se namjerava postići potporom je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 75% za građevine: u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2.

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2022. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022.-2024.
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 100% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično) te u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu stambene namjene.
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, dok će se investitoru koji kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2 iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjiti za 60%.
 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet
 • Sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja – osigurava se mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova projektnih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Dopuna Programa potpora Poljoprivredi
Javni poziv
Izmjene i dopune Javnog poziva
II. izmjene Javnog poziva
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama

 • Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu – svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je pružanje financijske pomoći proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura u vidu sufinanciranja repromaterijala za sjetvu – Obavijest-OBUSTAVA
 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 75% za građevine: u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2.

 

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2021. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora za nove investicije 2019.-2021.
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 75% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično).
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
  sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%

 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet
 • Sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja – osigurava se mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova projektih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora poljoprivredi 2021.-2024.
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama

 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
 • Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – svrha koja se namjerava postići potporom je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 75% za građevine: u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2.

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2020. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora
Javni poziv
Odluka o djelomičnoj obustavi
Nastavak Javnog poziva
Odluka o djelomičnoj obustavi
Javni poziv – sufinanciranje kupnje zemljišta

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 75% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično).
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge  – OBUSTAVLJENO
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – OBUSTAVLJENO
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
  sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%

 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet  – OBUSTAVLJENO
 • Sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja – osigurava se mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika  – OBUSTAVLJENO
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu – OBUSTAVLJENO
 • Sufinanciranje troškova projektih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije  – OBUSTAVLJENO

 

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama
Odluka o obustavi javnog poziva

 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje – OBUSTAVLJENO
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda – OBUSTAVLJENO
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište – OBUSTAVLJENO
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – OBUSTAVLJENO
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša – OBUSTAVLJENO
 • Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – svrha koja se namjerava postići potporom je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca – OBUSTAVLJENO
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 75% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično).

Mjere COVID 19

Mjere – ožujak 2021.

Potpora jednokratnim isplatama vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara – ZAVRŠENO
Odluka
Javni poziv
Izmjena javnog poziva
Zahtjev
Izjava o poveznim osobama
Skupna izjava
Isplaćene potpore COVID-19

Mjere – prosinac 2020.

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe u 100 postotnom iznosu za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad za vrijeme trajanja obustave rada.– ZAVRŠENO
Odluka
Zahtjev
Popis oslobođenja od plaćanja komunalne naknade

 

Mjere – ožujak-lipanj 2020.

Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane pandemijom COVID-19. Riječ je o namjenskim, jednokratnim potporama poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima. Jednokratne potpore isplaćivat će se u visini od 3.000 kuna poslodavcima koji zapošljavaju 1 ili 2 radnika, 5.000 kuna poslodavcima sa 3 ili 4 radnika te 7.000 kuna onima sa 5 i više radnika.– ZAVRŠENO
Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID19
Javni poziv
Izmjena Javnog poziva
II. izmjene Javnog poziva
Zahtjev COVID-19
Skupna izjava
Popis dodjeljenih potpora

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe u 100 postotnom iznosu za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad za vrijeme trajanja obustave rada te u 30 postotnom iznosu za ostale koji su pogođeni krizom, ali još uvijek rade.– ZAVRŠENO
Zaključak
Zahtjev

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za građane koji su ostali bez posla za vrijeme krize ili kojima su zbog situacije s korona virusom umanjena primanja sa stavke osobnog dohotka umanjuje se komunalna naknada za 50% na njihov zahtjev za vrijeme trajanja situacije uzrokovane korona virusom– ZAVRŠENO
Zaključak
Zahtjev

Oslobođenje od plaćanja zakupnina javnih površina za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad– ZAVRŠENO
Zaključak
Zahtjev

Popis oslobođenja od plaćanja komunalne naknade za pravne i fizičke osobe te zakupnina javnih površina

Oslobođenje roditelja od plaćanje vrtića za vrijeme dok su vrtići zatvoreni – automatski odrađuje vrtić. – ZAVRŠENO
Odluka ožujak
Odluka travanj i svibanj

 

Potpore za gospodarstvo za razdoblje 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu

ZAHTJEV- sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

ZAHTJEV- sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

ZAHTJEV- potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

ZAHTJEV- poduzetnička infrastruktura

ZAHTJEV- sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme 

ZAHTJEV- komunalni doprinos

ZAHTJEV- komunalna naknada

Skupna izjava

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

Pravilnik – sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga

Pravilnik – sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

Pravilnik – potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama

Pravilnik – poduzetnička infrastruktura

Pravilnik – sufinanciranje kapitalne potpore za nabavu nove opreme

 

Potpore za poljoprivredu za 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu

Javni poziv za 2019. godinu 2

Javni poziv za 2019. godinu 3

Zahtjev za potporu – kontrola mliječnosti

Zahtjev za potporu – prvotelke

Zahtjev za potporu – pčelari

Zahtjev za potporu – subvencija mljekomati, siromati, jajomati

Zahtjev za analizu tla

Skupna izjava

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine

I. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području GV 2019-2020

II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

III. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

Pravilnik – kontrola mliječnosti 

Pravilnik – prvotelke

Pravilnik  – pčelari

Pravilnik – subvencija mljekomati, siromati, jajomati

Pravilnik – subvencija troškova analize tla