Komunalna djelatnost

Komunalna djelatnost

Odluka o komunalnim djelatnostima

Higijeničarska služba

Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja

Mikročipiranje i sterilizacija pasa

Kastracija i sterilizacija mačaka

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Nerazvrstane ceste

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Autotaksi prijevoz

Ostale odluke