Komunalna djelatnost

Komunalna djelatnost

Odluka o komunalnim djelatnostima 

Higijeničarska služba

Održavanje javne rasvjete 

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Ostale odluke