Komunalna djelatnost

Komunalna djelatnost

Odluka o komunalnim djelatnostima

Higijeničarska služba

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Nerazvrstane ceste

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Ostale odluke