Obrasci i odluke

Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

Odluka o komunalnim djelatnostima

Komunalni doprinos

Komunalna naknada i vodna naknada

Odluka o korištenju javnih površina

Ugostiteljstvo i trgovina

Higijeničarska služba

Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja

Mikročipiranje i sterilizacija pasa

Kastracija i sterilizacija mačaka

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Nerazvrstane ceste

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Autotaksi prijevoz

Ostale odluke