Obrasci i odluke

1. Služba za opće poslove

Socijalna skrb

Odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj

Osnovno i srednje školstvo

Stipendije

Prijevoz učenika i studenata

 

2. Upravni odjel za razvoj grada

Odluka o komunalnim djelatnostima

Komunalni doprinos

Komunalni red

Komunalna naknada i vodna naknada

Odluka o korištenju javnih površina

Ugostiteljstvo i trgovina

Zaštita životinja

Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja

Mikročipiranje i sterilizacija pasa

Kastracija i sterilizacija mačaka

Higijeničarska služba

Lovišta i zaštita divljači

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Javna tržnica na malo

Nerazvrstane ceste

Javne zelene površine

Neobrađene i zapuštene površine

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Autotaksi prijevoz

Imovina

Ulice i granice naselja

Zona malog gospodarstva “Poduzetnik Vrbovec”

Ostale odluke