Obrasci i odluke

1. Služba za opće poslove

Socijalna skrb

Prava u sustavu socijalne skrbi
Zakon o socijalnoj skrbi
Odluka o pravima iz soc. skrbi + Izmjene i dopune

Odluka gradonačelnika o novčanoj potpori za opremu djeteta za 2021. godinu

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

Odgoj i obrazovanje

Odluka o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o izmj. i dop. Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o II. izmj. i dop. Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova DV Vrbovec

Odluka o suf. prog. predšk. odgoja u DV dr.osn. i obrta djel.dadilja
Odluka o izmjeni Odluke o suf. prog. u vrtićima dr osnivača i obrta djel.dadilja

Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. vrtića u dr. JLS

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta

Odluka o suf.prijevoza_HŽ_učenici i studenti
Odluka o suf.prijevoza_Čazmatrans_učenici i stud.

 

2. Upravni odjel za razvoj grada

Odluka o komunalnim djelatnostima

Komunalni doprinos

Komunalna naknada i vodna naknada

Odluka o korištenju javnih površina

Ugostiteljstvo i trgovina

Higijeničarska služba

Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja

Mikročipiranje i sterilizacija pasa

Kastracija i sterilizacija mačaka

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Nerazvrstane ceste

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Autotaksi prijevoz

Ostale odluke