Obrasci i odluke

1. Služba za opće poslove

Socijalna skrb

Prava u sustavu socijalne skrbi
Zakon o socijalnoj skrbi
Odluka o pravima iz soc. skrbi + Izmjene i dopune

Odluka o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne min. jav. usluge sakupljanja kom. otpada

Odluka gradonačelnika o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022. godinu

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

Odgoj i obrazovanje

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg Vrtića Vrbovec od roditelja – korisnika usluga
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

Odluka o suf. programa u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece
Izmjene i dopune Odluke o suf. programa u DV drugih osnivača i obrta za čuvanje djece

Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. vrtića u dr. JLS
Izmjena i dopuna Odluke o vrtićima u dr JLS
Odluka o II. izmj i dop Odluke o suf.vrtića u dr JLS

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta
Odluka o određivanju visine i broja stipendija 2022.
Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja 2022.

 

2. Upravni odjel za razvoj grada

Odluka o komunalnim djelatnostima

Komunalni doprinos

Komunalna naknada i vodna naknada

Odluka o korištenju javnih površina

Ugostiteljstvo i trgovina

Higijeničarska služba

Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja

Mikročipiranje i sterilizacija pasa

Kastracija i sterilizacija mačaka

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Nerazvrstane ceste

Javne zelene površine

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Autotaksi prijevoz

Ostale odluke