Proračun

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna
Dopis-upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu 15.11.2021.
Zaključak-utvrđuje se prijedlog Proračuna
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. G. – OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. g.