Proračun

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu

1 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – opći dio – sažetak – I. dio
2 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – račun prihoda i rashoda po izvorima – II. dio
3 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. dio
4 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – račun financiranja – IV. dio
5 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – POSEBNI DIO – V. dio

Obrazloženje – I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2024.g.

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu

1 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – opći dio – sažetak – I. dio
2 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – prihodi i rashodi po izvorima – II. dio
3 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – rashodi III. dio
4 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – račun financiranja – IV. dio
5 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G. – POSEBNI DIO – V. dio

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024. 

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2024. g i projekcija za 2025. i 2026. g

Obrazloženje Proračuna 2024. – 2026. 
Gradonačelnik – upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – SAŽETAK – I. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima financiranja – II. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – po izvorima – III. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – IV. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – POSEBNI DIO PRORAČUNA – V. DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna

Proračun Grada Vrbovca za 2024. g i projekcija za 2025. i 2026. godinu

PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – SAŽETAK – usvojeno 13.12.2023. – I. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima financiranja – usvojeno 13.12. – II. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – po izvorima – usvojeno 13.12.- III. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – usvojeno 13.12. – IV. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – POSEBNI DIO PRORAČUNA – usvojeno 13.12.2023. – V. DIO

Obrazloženje Proračuna 2024.- 2026. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – sažetak – I. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima – II. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – IV. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO – V. DIO

Obrazloženje Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – sažetak – I. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima – II. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – IV. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO – V. DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO  – I. DIO – naslov i ekon.klas.
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja – II. DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO  – račun financiranja – IV. DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO 

Obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Poračuna Grada Vrbovca za 2023. g

Odluka-o-I.-izmjenama-Odluke-o-izvrsavanju-Proracuna-Grada-Vrbovca-za-2023.-g