Proračun

Proračun Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.

PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025.

1PLAN PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE – OPĆI DIO – usvojeno 07.12.2022.g
2PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – račun prihoda i rashoda po izvorima – usvojeno 7.12.2022.g.
3PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – funkcijska klasifikacija – usvojeno 7.12.2022.g.
4PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – račun financiranja po izvorima – usvojeno 7.12.2022.g.
5PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE – POSEBNI DIO – usvojeno 07.12.2022.g

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g. te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2023 – 2025
Gradonačelnik – upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu
Zaključak o utvrđivanju prijedloga proračuna
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA2023.-2025. – OPĆI DIO
Račun prihoda i rashoda po izvorima
Račun prihoda i rashoda po funkciji
Račun financiranja po izvorima
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g.

Izmjene i dopune prijedloga proračuna