Proračun

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO

Prijedlog Plana razvojnih programa 2020. – 2022.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2020. g

Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga

Gradonačelnik – upućivanje Prijedloga Proračuna

Gradonačelnik – izmjena Prijedloga Proračuna

Obrazloženje Prijedloga