Fiskalna odgovornost

Fiskalna odgovornost

Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Procedura – blagajničko poslovanje 

Procedura – putni nalozi

Procedura – stvaranje ugovornih obveza

Procedura – zaprimanje računa

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Pravilnik o naplati prihoda

Upute za proračunske korisnike