Izglasani proračuni

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-1

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-2

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – POSEBNI DIO

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2020. godine

Odluka o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g