Izglasani proračuni

Proračun 2014.

Proračun Grada Vrbovca za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2014. – 2016. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 12. prosinca 2013. godine.

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu – opći dio

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu – posebni dio

 

Proračun za 2013.

Proračun grada Vrbovca za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu zajedno s planom razvojnih programa (te Proračunom na 5. razini), a koji je donesen na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2012. godine:

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2013. godinu

II. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2013. godinu