Predloženi proračun

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g. te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2023 – 2025
Gradonačelnik – upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu
Zaključak o utvrđivanju prijedloga proračuna
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA2023.-2025. – OPĆI DIO
Račun prihoda i rashoda po izvorima
Račun prihoda i rashoda po funkciji
Račun financiranja po izvorima
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g.

Izmjene i dopune prijedloga proračuna

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna
Dopis-upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu 15.11.2021.
Zaključak-utvrđuje se prijedlog Proračuna
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. G. – OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. g.

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. OPĆI DIO

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. POSEBNI DIO

PRP 2021-2023

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

Zaključak gradonačelnika

Obavijest o upućivanju prijedloga Proračuna za 2021.-2023.

Obrazloženje proračuna 2021.-2023.

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO

Prijedlog Plana razvojnih programa 2020. – 2022.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2020. g

Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga

Gradonačelnik – upućivanje Prijedloga Proračuna

Gradonačelnik – izmjena Prijedloga Proračuna

Obrazloženje Prijedloga