Predloženi proračun

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2024. g i projekcija za 2025. i 2026. g

Obrazloženje Proračuna 2024. – 2026. 
Gradonačelnik – upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – SAŽETAK – I. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima financiranja – II. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – po izvorima – III. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – IV. DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – POSEBNI DIO PRORAČUNA – V. DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – sažetak – I. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima – II. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – IV. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO – V. DIO

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbova za 2023. g

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – I. DIO – naslov i ekon.klas.
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO  – račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja – II. DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO- račun financiranja – IV. DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO – V. DIO

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g. te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2023 – 2025
Gradonačelnik – upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu
Zaključak o utvrđivanju prijedloga proračuna
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA2023.-2025. – OPĆI DIO
Račun prihoda i rashoda po izvorima
Račun prihoda i rashoda po funkciji
Račun financiranja po izvorima
Prijedlog PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g.

Izmjene i dopune prijedloga proračuna

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna
Dopis-upućivanje Proračuna predstavničkom tijelu 15.11.2021.
Zaključak-utvrđuje se prijedlog Proračuna
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. G. – OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2022. G. – POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. g.

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. OPĆI DIO

Prijedlog- PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021.g. POSEBNI DIO

PRP 2021-2023

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

Zaključak gradonačelnika

Obavijest o upućivanju prijedloga Proračuna za 2021.-2023.

Obrazloženje proračuna 2021.-2023.