Urbanistički plan uređenja

Obavijest o objavi JAVNE RASPRAVE o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca trajati će od 06.11.2023. do 15.11.2023.

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 14.11.2023., s početkom u 12 sati.

0.obrazloženje
0.odredbe
0.sažetak
0.zahtjevi + odgovori
1.korištenje i namjena površina
2. prometna mreža

Izvješće o javnoj raspravi 

Obavijest o objavi JAVNE RASPRAVE o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca trajat će od 21. 3. 2022. do 30. 3. 2022.

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 28. 3. 2022., s početkom u 12 sati.

0.obrazloženje
0.odredbe
0.sažetak
0.zahtjevi+odgovori
1.korištenje i namjena površina
1.a.korištenje i namjena površina
1.b.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža

Izvješće o javnoj raspravi

Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Vrbovec objavljuje

                                                              OBAVIJEST O IZRADI

     V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA

Temeljem Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca (“Glasnik Grada Vrbovca” br. 12/21) Grad Vrbovec pristupio je izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca mogu se dobiti u Gradu Vrbovcu – Upravni odjel za razvoj grada, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili na telefon broj 01/2799-916.

Objava javne rasprave

 

Urbanistički planovi uređenja

VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca – pročišćeni tekst

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovca

I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug 1

Urbanistički plan uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug 1

 

Urbanistički plan uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug 2

Urbanistički plan uređenja proizvodno poslovne zone Konak-Istok

Urbanistički plan uređenja proizvodno poslovne zone Konak-Istok 2

Urbanistički plan sportsko-rekreacijske zone Vrbovec