Radna tijela

Radna tijela

1. POVJERENSTVO ZA KONTROLU KALKULATIVNIH CIJENA TROŠKOVA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Stipe Magić – predsjednik
 • Jasna Benedik – članica
 • Tomislav Kolundžić – član
 • Tihomir Antolković – član
 • Krunoslav Kuzmić – član

Odluka o osnivanju Povjerenstva za kontrolu kalkulativnih cijena troškova održavanja i gradnje komunalne infrastrukture

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za kontrolu kalkulativnih cijena troškova održavanja i gradnje komunalne infrastrukture

Rješenje o razrješenju te imenovanju predsjednika Povjerenstva za kontrolu kalkulativnih cijena troškova održ. i grad. kom. inf.

2. POVJERENSTVO ZA JAVNU RASVJETU

 • Tihomir Antolković – predsjednik
 • Stjepan Tvorić – član
 • Tihomir Severec – član
 • Krunoslav Sohora – član
 •  Davor Lujić – član

Odluka o osnivanju Povjerenstva za javnu rasvjetu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu rasvjetu

3. POVJERENSTVO ZA PROGRAME MJESNIH ODBORA GRADA VRBOVCA

 • Ivica Strnščak – predsjednik
 • Vlado Mesnik – član
 • Franjo Šaško – član
 • Mislav Ilija Vulić – član
 • Ivan Turk – član

Odluka o osnivanju Povjerenstva za programe rada mjesnih odbora Grada Vrbovca

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za programe rade mjesnih odbora Grada Vrbovca

4. POVJERENSTVO ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

 • Davor Lujić – predsjednik
 • Marijana Bertek – članica
 • Božena Batala – članica

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru

5. POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE

 • Maja Novosel – predsjednica (Marko Belošević – zamjenik predsjednice)
 • Sanja Lazić-Wardell – članica (Kristina Hajak – zamjenica članice)
 • Robert Haić – član (Marijana Jaklinović – zamjenica člana)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje

6. POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE

 • Tomica Pisačić – predsjednik
 • Ana Gradiček – članica
 • Katarina Škudar-Vincek – članica

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore