Gradska uprava

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 13. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 12. listopada 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. listopada 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Prijedlog odluke
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 13. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 12. listopada 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. listopada 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu O D L U K E O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PODMIRENJU PUTNIH TROŠKOVA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA VRBOVCA

Početak savjetovanja: 11. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu ODLUKE o IV. izmjenama i dopunama Odluke o o sufinanciranju troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama i djelatnosti dadilje u obrtima za čuvanje djece u drugim jedinicama lokalne samouprave

Početak savjetovanja: 6. rujna 2023.  Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu O D L U K E O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA DRUGIH OSNIVAČA I OBRTA ZA ČUVANJE DJECE DJELATNOSTI DADILJE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

Početak savjetovanja: 6. rujna 2023.      Završetak savjetovanja: 26. rujna 2023.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 26. rujna 2023. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje
4Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata povodom obilježavanja 42. manifestacije „KAJ SU JELI NAŠI STARI“

U vrijeme održavanja 42 .turističko-kulinarske manifestacije „KAJ SU JELI NAŠI STARI“, ugostiteljski objekti s područja grada Vrbovca iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te privremeni uslužni objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ postavljeni izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja, Odlukom Gradonačelnika Grada Vrbovca mogu produžiti radno vrijeme:

  1. u noći s 25. na 26. kolovoza 2023. (petak na subotu) do 04:00 sata,
  2. u noći s 26. na 27. kolovoza 2023. (subota na nedjelju) do 04:00 sata,
  3. u noći s 27. na 28. kolovoza 2023. (nedjelja na ponedjeljak) do 04:00 sata.

ODLUKA- UGOSTITELJI- KAJ SU JELI NAŠI STARI

 

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Početak savjetovanja: 10. 8. 2023. g.         Završetak savjetovanja: 9. 9. 2023. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 9. 9. 2023. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.  Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.  Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.  Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanjesjavnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt Prijedloga
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

Početak savjetovanja: 10. 8. 2023. g.           Završetak savjetovanja: 9. 9. 2023. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 9. 9. 2023. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.  Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.  Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanjesjavnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt Prijedloga
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu

Početak savjetovanja: 10. 8. 2023. g.        Završetak savjetovanja: 9. 9. 2023. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 9. 9. 2023. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt Prijedloga
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju