Provedbeni program

Provedbeni program Grada Vrbovca za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Provedbeni program Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika te definira mjere, aktivnosti i razvojne projekte Grada za nadolazeće razdoblje.

Odluka o donošenju Provedbenog programa
Provedbeni program Grada Vrbovca 2021.-2025.
Prilog 1. Grad Vrbovec
Prilog 2. Projekti Grada Vrbovca 2022.-2025.

Polugodišnje izvješće 01.01.-30.06.2022.
Privitak – tablica

 

Odluka o izmjenama i dopunama Provedbenog programa
Provedbeni program Grada Vrbovca 2021. -2025., I. revizija
Prilog 1. Pregled mjera i pokazatelja
Prilog 2. Projekti Grada Vrbovca

 

Godišnje Izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. od 01.01.- 31.12.2022.
Prilog-tablica
Tekstualni dio-godišnje izvješće 2022

Godišnje Izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023.
Prilog – tablica