Radna tijela

Radna tijela

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA VRBOVCA 

 • Marko Belošević, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca – načelnik Stožera
 • Slavko Povrlišek, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca – zamjenik načelnika Stožera
 • Ivica Jurčević, načelnik Policijske postaje Vrbovec – član
 • Ljiljana Petanjek, pročelnica Upravnog odjela za financije – član
 • Mato Jelić, direktor tvrtke »Komunalac Vrbovec« d.o.o. – član
 • Andreja Tanasković, pročelnica Službe za opće poslove – članica
 • Dubravko Kavčić, predstavnik HGSS – Stanica Zagreb – član
 • Davorin Radin, dr. med. voditelj Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec – član
 • Silvija Jakopic, dr.med. voditelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec – članica
 • Jelena Mucko, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ Vrbovec – članica
 • Mario Vegar MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured Zagreb Voditelj službe za prevenciju i pripravnost – član

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca
Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju-Stožer civilne zaštite
Poslovnik o radu Stožera 
Odluka o imenovanju užeg sastava Stožera

2. POVJERENSTVO ZA KONTROLU KALKULATIVNIH CIJENA TROŠKOVA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Jasna Benedik – predsjednica
 • Miroslav Ranilović – član
 • Ivan Turk – član
 • Tihomir Antolković – član
 • Damir Lončarić – član

Odluka o osnivanju predsjednika i članova Povjerenstva za kontrolu kalkulativnih cijena
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kontrolu kalkulativnih cijena

3. POVJERENSTVO ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

 • Davor Lujić – predsjednik
 • Marijana Bertek – članica
 • Božena Batala – članica

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru

4. POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE

 • Maja Novosel – predsjednica (Marko Belošević – zamjenik predsjednice)
 • Iva Suknaić – članica (Kristina Hajak – zamjenica članice)
 • Robert Haić – član (Marijana Jaklinović – zamjenica člana)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje

5. POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE

 • Ilijana Cvjetanović – predsjednica
 • Ana Gradiček – članica
 • Valentina Kristić – članica

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prigovore

6. POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA VRBOVCA

 • Maja Novosel – predsjednica
 • Marko Belošević – član
 • Stjepan Fotović – član

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Vrbovca

7. POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PROPISANIH (FORMALNIH) UVJETA PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA NOVE INVESTICIJE U GRADU VRBOVCU ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE

 • Ljiljana Petanjek – predsjednica
 • Ilijana Cvjetanović – članica
 • Marijana Jaklinović – članica

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje

8. POVJERENSTVO ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VRBOVCA

 • Kristina Matičević Tomljanović – predsjednica
 • Andreja Tanasković – članica
 • Ilijana Cvjetanović – članica

Rješenje-Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Rješenje o rezrješenju i imenovanju člana Povjerenstva

9. KULTURNO VIJEĆE GRADA VRBOVCA

 • Andreja Tanasković – predsjednica
 • Ljiljana Stanko – članica
 • Mateja Hrgovan – članica
 • Sanja Prijatelj – članica
 • Nikolina Kornet – članica

Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Vrbovca

Djelokrug rada Kulturnog vijeća, način rada, kao i prava i obveze članova određeni su Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 21/22).