Osoba za nepravilnosti

Obveza odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je imenovati osobu za nepravilnosti koja zaprima prijave o nepravilnostima, procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava i predlaže način postupanja i priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima u skladu s Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/20) .
U skladu s čl. 20. st. 4. Pravilnika, temeljem čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15) i čl. 6. st.1. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, broj 7/12) Odlukom od dana 29. srpnja 2019., KLASA:022-06/19-02/17, URBROJ:238/32-03/05-19-1 imenovana je osoba za nepravilnosti.

Osoba za nepravilnosti:
Andreja Tanasković, mag.iur.
tel. 01/2799 903
fax: 01/2791 015
e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr