Osoba za nepravilnosti

Obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je imenovati osobu za nepravilnosti koja zaprima prijave o nepravilnostima, procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava i predlaže način postupanja i priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19)Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/20) .
Odlukom od dana 29. srpnja 2019., KLASA: 022-06/19-02/17, URBROJ: 238/32-03/05-19-1 imenovana je osoba za nepravilnosti.

Osoba za nepravilnosti:
Andreja Tanasković, mag. iur.
tel. 01/2799 903
fax: 01/2791 015
e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr