Gradska uprava

Otvoreni podaci Grada Vrbovca

Otvoreni podaci Grada Vrbovca – Asset lista

Grad Vrbovec obvezan je temeljem članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe, a za koje ne postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti Popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista), uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, ograničen pristup i sl.).

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

NAPOMENA: Obveza korisnika je da pri uporabi informacija iz izbornika Otvoreni podaci postupa u skladu s odredbama Otvorene dozvole.

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

 

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027.  

Početak savjetovanja:  17. 3. 2022. g.                Završetak savjetovanja: 19. 4. 2022. g.

Pozivaju se svi stanovnici Grada Vrbovca, ali i ostala zainteresirana javnost da se uključe u javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. Grad Vrbovec u suradnji s konzultantskom tvrtkom Ars Illyrica d.o.o. pristupio je izradi dokumenta Strategija razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. Poštivajući uvriježena načela izrade strategije, poglavito načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u javno savjetovanje o nacrtu dokumenta. Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 19. 4. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Strategije Grada Vrbovca 2021.-2027.
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Početak savjetovanja: 1. 3. 2022. g.       Završetak savjetovanja: 21. 3. 2022. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 21. 3. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazac-Zahtjev-sufinanciranje cijene javne usluge odvoza kom.otpada
4Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
5Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
6Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika sufinanciranja repromaterijala za sjetvu

Početak savjetovanja: 25. 2. 2022. g.     Završetak savjetovanja: 28. 3. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 28. 3. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Pravilnika
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju
6Prilog-Tablica-pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

Početak savjetovanja: 24. 2. 2022. g.        Završetak savjetovanja: 28. 3. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 28. 3. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

                               EVIDENCIJA DODIJELJENIH NAGRADA I PRIZNANJA

                                                 GRADA VRBOVCA   1996. – 2021.

 

NAGRADA „DOBRI DUH VRBOVCA“ – nagrađeni:

2018. DARKO GOTAL – posthumno
2019. ĐORĐA VASILJEVIĆ
2020. MLADEN KEFELJA
2021. VELIMIR DUBRAVEC

POČASNI GRAĐANI GRADA VRBOVCA:

1997. BOSILJKA DREHER
1999. JELENA BRAJŠA
2002. ALOJZ TUŠEK
2006. IVAN RABUZIN
2013. MLADEN MARKAČ
2013. ANTE GOTOVINA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – nagrađeni:

1997. JOSIP VELEBIT, prof.
1999. JOSIP PANKRETIĆ – posmrtno
2008. ZVONKO ŠTANFEL – posmrtno
2010. DRAGAN VICKOVIĆ
2010. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ
2011. ZVONIMIR KOLMANIĆ
2012. DRAGUTIN PERSOLI
2012. FRANJO KOŠČEVIĆ
2014. NEVENKA ANTONIĆ
2015. MATO BARŽIĆ, prof.
2016. NADA KUŠIĆ
2017. SLAVKO FUKAT, prof.
2018. MIRJANA MARGETIĆ, prof.
2018. IVAN VRAGOTUK
2021. MLADEN KEFELJA
2021. MARIJAN KRZNAR

GODIŠNJA NAGRADA GRADA VRBOVCA – nagrađeni:

1996.
1997.1.      IVAN BASREK

2.      vlč. FRANJO ŽNIDAREC

3.      JOSIP BRACO ŠTANFEL

4.      BERNARD BARTOL

5.      ZLATKO FARSZKY

6.      UDRUŽENJE OBRTNIKA VRBOVEC

7.      HKUD „PETAR ZRINSKI“VRBOVEC

8.      ANDRIJA PUKŠEC, prof.

9.      ZVONKO ŠTANFEL

10.  mr. ZLATKO DOMINIKOVIĆ

1998.1.      PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA d.d.

2.      VATROGASNA ZAJEDNICA VRBOVEC

3.      VLADIMIR TOMLJANOVIĆ

4.      RUŽICA TOMLJENOVIĆ

5.      STJEPAN HALUŽAN

6.      ZDENKO PREKOMOREC

7.      VJEKOSLAV JENDRIŠ

8.      NADA GAŠČIĆ

9.      MARIJAN KRALJ

10.  ŽELJKO SREČEC

1999.1.      SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

2.      DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

3.      LIKOVNA UDRUGA VRBOVEC

4.      „KIRŠ-PROM“ VRBOVEC

5.      DRAGAN VICKOVIĆ

6.      MIRJANA KLUKOVIĆ

7.      SLAVKO FUKAT

8.      ZVONIMIR DRBLIK

9.      MILJENKO TUMPAK

10.  IVICA SUČIJA

2000.
2001.
2002.1.      „JURVAL“ d.o.o. VRBOVEC

2.      „GALOKS“, vl. IVAN DRAGIJA

3.      „MARHA“ d.o.o. GAJ

4.      VRBOVEČKA UDRUGA VINOGRADARA I VINARA

5.      DVD VRBOVEC

6.      LIMENA GLAZBA VRBOVEC

7.      HKUD „PETAR ZRINSKI“VRBOVEC

8.      vlč. IVAN GRUDIČEK, župnik Župe Lovrečka Varoš

9.      BISERKA BLAŽUTIĆ

2003.1.      IVAN SUČIJA

2.      RUDOLF BENČEK

3.      „MPH – Metal proizvod Hršak“

4.      dr. IRENA GLAD

5.      MARINA PETANJEK

6.      DOM ZDRAVLJA „VRBOVEC“

7.      TENISKI KLUB „VRBOVEC“

8.      STJEPAN BUDIĆ

9.      IVANKA HANŽELJ

10.  GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA VRBOVEC

2004.1.      STJEPAN MIKLEČIĆ

2.      HRVATSKE ŠUME d.o.o., PODRUŽNICA BJELOVAR ŠUMARIJA VRBOVEC

3.      AUTOKUĆA CULAK d.o.o.

4.      KLAONICA KOLIĆ d.o.o.

5.      IVAN TRETINJAK

6.      RENATA STROTT

7.      IVAN BARANAŠIĆ

8.      HRVAČKI KLUB VRBOVEC

9.      UDRUGA VINOGRADARA I VINARA VRBOVEC

10.  ZVONKO DRBLIK

2005.
2006.1.      POVJERENIŠTVO SINDIKALNE PODRUŽNICE PPDIV-a PIK-a VRBOVEC – MESNE INDUSTRIJE

2.      NADZORNI ODBOR PIK-a VRBOVEC 2004./2005. (Damir Sesvečan- predsjednik, Josip Bartolčić, Stjepan Šlibar, Željko Klepec i Stjepan Leboš – članovi)

3.      UPRAVA PIK-a VRBOVEC 2004./2005. (Vladimir Bregović-predsjednik, Zlatko Špoljar i Mirko Tirić-članovi)

4.      DRAGUTIN ŠKRLEC

5.      ZDRAVKO PANKRETIĆ

6.      „GIS-IMPRO“ d.o.o. iz Zagreba

2007.1.      ZLATKO SOHORA, vl. obrta „HIDROSPOJ“

2.      GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA VRBOVEC

3.      DVD CELINE

4.      MLADEN ĐURANEC

5.      DRAŽEN PRELOG, vl. instalaterskog obrta „PRELOG“

6.      STJEPAN ŠLIBAR, vl. obrta GALVANOTEHNIKA i firme GALTRONIK

7.      IVAN JAKUŠ, vl. obrta UNIMETAL

8.      IVAN HRŠAK („BRALE“)

9.      STJEPAN SEVER, vl. obrta METALAC-SEVER

10.  SLAVKO JAMBRIŠAK

2008.1.      TVRTKO JAKŠIĆ

2.      IVAN ZUKANOVIĆ

3.      BRANKO TRETINJAK

4.      IVAN SEDLAR, vl. Foto studio VIDEOMIX

5.      ZLATKO KUTEN

6.      vlč. DUBRAVKO LAUŠ

7.      IVAN BECLIN, vl. obrta „TEHNOMETAL“

8.      JOSIP GRUBEŠIĆ, vl. obrta „P.T.O. GRUBEŠIĆ“ i poduzeća „GEM GRUBEŠIĆ“

9.      ANTUN HARAMIJA

2009.1.      DJEČJI VRTIĆ „VRBOVEC“

2.      NK „VRBOVEC“

3.      DVD LUKA

4.      NENAD KOŽAR, vl. obrta „KONIT KOŽAR“

5.      MARIJAN PREVAREK

6.      ĐURĐICA KAHLINA

7.      KRISTINA MAJERIĆ

2010.1.      ŽARKO POPOVIĆ

2.      ZLATKO HERČEK

3.      HRVATSKO LOVAČKO DRUŠTVO „ORAO“

4.      OFF ROAD TEAM „VRBOVEC“

5.      NK „LONJA“

6.      C.S.T.I. – vl. obrta STJEPAN CRNEKOVIĆ

7.      OBITELJSKI OBRT „JENDRIŠ“ – vl. obrta VJEKOSLAV JENDRIŠ

8.      JOSIP KISELJAK

9.      ZVONKO BRAČIĆ

10.  BARBARA DROPULJA i BOŽIDAR LEŠČIĆ-plesni par

2011.1.      DOMINIK TOMIČEVIĆ

2.      UDRUGA ŽENA „PRESLICA“

3.      VLADIMIR JAGATIĆ (MEDO)

4.      KLAPA „ZRINSKI“

5.      DVD „LONJICA“

6.      DAMIR JURŠETIĆ

7.      OPG JASNA ŠMIDA

8.      VUM – Vrbovečka udruga mladih

9.      dr. ZVONIMIR ZOGER, ZDRAVSTVENA AMBULANTA LONJICA

10.  ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „VRBOVEC“

2012.1.      DVD „VRBOVEC“

2.      OPG ZVONKO BARTOL

3.      NK „VRBOVEC“ veterani

4.      UDRUGA „NADA“

5.      PIK VRBOVEC – MI d.d.

6.      BRANKO BLAŽUTIĆ

7.      ĐURO KAUZLARIĆ

8.      IVICA BAČEK

9.      JANA FETT

10.  MARIJAN ČMELAK

2013.1.      OPREMA VRBOVEC d.o.o.

2.      DVD „POLJANSKI LUG“

3.      SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

4.      SANJA LUGARIĆ, prof.

5.      VLADIMIR BERMANEC

2014.1.      DVD „POLJANA“

2.      ZORAN GRGIĆ, župnik

3.      NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC

4.      KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

2015.1.      IGOR MAKVIĆ

2.      DVD „GAJ“

3.      OPG MATO BUDISELIĆ

4.      GALVANIZERSKI OBRT „GALOKS“ vlasnika IVANA DRAGIJE

2016.1.      HEP ODS ELEKTRA ZAGREB, POGON DUGO SELO

2.      UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA „NAŠI SNOVI“

3.      KLEMENT ŠTEFANIĆ

4.      DVD „LOVREČKA VAROŠ“

5.      DVD „PIRAKOVEC“

2017.1.      OBRT ZA ČUVANJE DJECE „PALČIĆ“ vlasnice Đurđice Palikuće

2.      UDRUGA „RUŽIN KRUG“

3.      DVD „PESKOVEC“

4.      DVD „ŽUNCI“

2018.1.      ZDRAVKO SOHORA, vl. obrta HIDROSPOJ

2.      KREŠIMIR JAKOPEC

3.      MARIJAN BENKO

4.      VLADIMIR BAČEK, DARKO JENDRIŠ i BRANKO JENDRIŠ

2019.1.      IVAN NOVAK

2.      JOSIP KLEPEC

3.      MARIJANA PREVAREK

4.      LIMENA GLAZBA I MAŽORETKINJE VRBOVEC

5.      PRENKO ANDREIĆ

6.      prof. dr. sc. IVAN KOPRIĆ

7.      DUBRAVKA BORKO

8.      LJILJANA STANKO

9.      JOSIP KLASIĆ

2020.
2021.1.      MATO JELIĆ

2.      ANICA HRLEC

3.      DVD BRČEVEC

4.      DVD LONJICA

5.      FRANJO POTURIČEK

6.      JELENA MUCKO

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. godine

Početak savjetovanja: 22.02.2022. g.     Završetak savjetovanja: 14.03. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 14.03.2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Dopune Programa
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću 
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada

Početak savjetovanja: 18.02.2022. g.   Završetak savjetovanja: 22.03.2022. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 22.03.2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt Prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenje akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu

Početak savjetovanja:  9. 2. 2022. g.      Završetak savjetovanja: 11. 3. 2022. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 11. 3. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju