Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije

Ljiljana Petanjek, dipl. oec.
pročelnica
tel. 01/2799-915
ljiljana.petanjek@vrbovec.hr 

Marcela Ledinski Mitrov, mag. oec.
viša savjetnica za financije
tel. 01/2799-918
marcela.ledinski.mitrov@vrbovec.hr

Ana Gradiček
računovodstvena referentica
tel. 01/2799-917
ana.gradicek@vrbovec.hr

Marijana Bertek
računovodstvena referentica
tel. 01/2799-917
marijana.bertek@vrbovec.hr

Dubravka Poslončec
računovodstvena referentica
tel. 01/2799-918
dubravka.posloncec@vrbovec.hr

 

Nadležnost upravnog odjela: