Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije

Ljiljana Petanjek, dipl. oec.
pročelnica
tel. 01/2799-915, mob. 099/3105-842
ljiljana.petanjek@vrbovec.hr 

Marcela Ledinski Mitrov, mag. oec.
viša savjetnica za financije
tel. 01/2799-918, mob. 098/824-151
marcela.ledinski.mitrov@vrbovec.hr

Ana Gradiček
računovodstvena referentica
tel. 01/2799-917, mob. 091/6220-588
ana.gradicek@vrbovec.hr

Marijana Bertek
računovodstvena referentica
tel. 01/2799-917, mob. 091/2798-005
marijana.bertek@vrbovec.hr

 

Nadležnost upravnog odjela: