Upravni odjel za razvoj grada

Upravni odjel za razvoj grada

Damir Lončarić, dipl. ing. arh.
ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
tel. 01/2799-916, mob. 091/2798-000
damir.loncaric@vrbovec.hr

Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. silv.
pomoćnica pročelnika za komunalno redarstvo
tel. 01/2799-910, mob. 091/6202-677
valentina.petanjek.spehar@vrbovec.hr

Đuro Turk, dipl. ing.
viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
tel. 01/2799-905, mob. 099/2550-064
djuro.turk@vrbovec.hr 

Kristina Matičević Tomljanović, dipl. iur.
viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
tel. 01/2799-906, mob. 091/2798-007
kristina.maticevic.tomljanovic@vrbovec.hr

Davor Lujić, prof.
savjetnik za projekte i javnu nabavu
tel. 01/2799-911, mob. 099/2118-804
davor.lujic@vrbovec.hr

Marijana Jaklinović, bacc. admin. publ.
stručna suradnica za komunalne prihode
tel. 01/2799-908, mob. 099/231-6907
marijana.jaklinovic@vrbovec.hr

Ilijana Cvjetanović, bacc. admin. publ.
viša referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-909, mob. 091/620-5355
ilijana.cvjetanovic@vrbovec.hr

Tomislav Kolundžić
viši referent – komunalni i poljoprivredni redar
tel. 01/2799-910, mob. 091/6015-704
tomislav.kolundzic@vrbovec.hr

Marija Klasić
upravna referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-907, mob. 099/231-6908
marija.klasic@vrbovec.hr

Ivan Komanović
upravni referent – komunalni redar
tel. 01/2799-910, mob. 098/409-636
ivan.komanovic@vrbovec.hr

 

Nadležnost upravnog odjela: