Službeno glasilo

Službeno glasilo

Glasnik Grada Vrbovca

Glasnik Grada Vrbovca (ISSN 2623-5617) službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač: Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon: 01/2799-903, fax: 01/2791-015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815-138, fax: 044/815-498.

Glasnik Grada Vrbovca 7-2020 od 10. rujna 2020.

Glasnik Grada Vrbovca 6-2020 od 10. lipnja 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 5-2020 od 8. svibnja 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 4-2020 od 10. travnja 2020.

Glasnik Grada Vrbovca 3-2020 od 12. ožujka 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 2-2020 od 20. veljače 2020.

Glasnik Grada Vrbovca 1-2020 od 23. siječnja 2020.

 

Kazalo Glasnika Grada Vrbovca za 2019. godinu

Glasnik Grada Vrbovca 12-2019 od 5. prosinca 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 11-2019 od  28. listopada 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 10-2019 od 11. rujna 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 9-2019 od 30. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 8-2019 od 29. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 7-2019 od 10. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 6-2019 od 17. lipnja 2019. 

Glasnik Grada Vrbovca 5-2019 od 9. svibnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 4-2019 od 25. travnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 3-2019 od 29. ožujka 2019. 

Glasnik Grada Vrbovca 2-2019 od 1. ožujka 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 1-2019 od 1. veljače 2019.

 

Kazalo Glasnika Grada Vrbovca za 2018. godinu

Glasnik Grada Vrbovca 10-2018 od 22. prosinca 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 9-2018 od 21. studenog 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 8-2018 od 25. listopada 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 7-2018 od 14. rujna 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 6-2018 od 19. srpnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 5-2018 od 9. srpnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 4-2018 od 11. lipnja 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 3-2018 od 25. svibnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 2-2018 od 20. travnja 2018.