Informacije

KORAK UZ KORAK, faza V

KORAK UZ KORAK, faza V

Početkom nove školske 2022./2023. godine u vrbovečkim osnovnim školama nastavlja se podrška učenicima s poteškoćama u razvoju u vidu pomoćnika u nastavi.  Prijavom na otvoreni poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V „ Grad Vrbovec osigurao je sredstva u iznosu 724.828,80 HRK / 96.201,31 EUR za provedbu projekta KORAK UZ KORAK, faza V. Od navedenog iznosa 652.345,92 HRK / 86.581,18 EUR je iznos bespovratnih sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda, ESF (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Grad Vrbovec iz vlastitog proračuna je osigurao sredstva u iznosu 72.482,88 HRK / 9.620,13 EUR. Projekt se provodi u 2022./2023. školskoj godini u OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke s propadajućim područnim školama.

Projektom se želi postići povećanje socijalne uključenosti i integracija 16 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kroz potporu pomoćnika u nastavi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Nositelj projekta KORAK UZ KORAK, faza V je Grad Vrbovec, a partneri su Osnovna škola Krunoslava Kutena ,Osnovna škola Marije Jurić Zagorke i Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2022./2023. godini, KLASA: 602-01/22-03/07, URBROJ: 238-32-03/04-22-7 od 3. kolovoza 2022. godine te sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec raspisala je Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnoj stranici škole http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/natjecaji

Prijave se zaprimaju do 16. 8. 2022. godine, a zapošljava se 7 (sedam) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Osnovna škola Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec, raspisat će dana 16. kolovoza 2022. Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu, na temelju kojeg se planira zaposliti 9 (devet) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu,  te će isti biti objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/ .

Zapošljavanje se vrši u okviru projekta „KORAK UZ KORAK, faza V“, ukupne vrijednosti 724.828,80 kn, od kojih se 652.345,92 kn sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a preostali iznos Grad Vrbovec podmiruje vlastitim sredstvima.

 

 

II. natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

 Temeljem:
  • Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15 od 23. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-27 od 28. lipnja 2021. godine, te
  • sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.,

OŠ Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec i

OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec

raspisale su nove natječaje za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnim stranicama škola.

http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1144&mshow=290#mod_news

http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1402&mshow=1808#mod_news

Prijave se zaprimaju od 16. do 24. kolovoza 2021. godine. Traži se po jedan pomoćnik u svakoj školi.

 

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke raspisale su natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu. Pojedinosti vezane za natječaj mogu se pronaći u članku.

Pročitajte više

Osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi

Početkom nove školske godine nastavljen je projekt  „Korak uz korak“  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

(više…)

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini

Temeljem iskazanog interesa i potpisanih izjava o partnerstvu između Grada Vrbovca, I. osnovne škole Vrbovec, II. osnovne škole Vrbovec i Razvojne agencije Grada Vrbovca na provođenju  projekta „Korak uz korak“ prijavljenog u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., I. i II. osnovna škola Vrbovec raspisale su Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Pomoćnici u nastavi se zapošljavaju u slučaju odobrenog sufinanciranja projekta. Ukoliko će Odluka o financiranju nadležnog posredničkog tijela biti negativna sa odabranim kandidatima neće se potpisivati ugovori o radu zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava.
Sukladno Uputama za prijavitelje dostava Odluke za financiranje predviđena je za 28. kolovoza 2017. godine.

Javni poziv raspisan je 07. kolovoza 2017. i trajati će do 16. kolovoza 2017. godine.
Detaljnije informacije možete pronaći na web stranicama osnovnih škola i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec, Brdo 3, Vrbovec.

http://os-prva-vrbovec.skole.hr/javni_poziv
http://os-druga-vrbovec.skole.hr/natjecaji

 

Radio Vrbovec – Emisija Petkom u 16

U emisiji petkom u 16 Radio Vrbovca na temu projekta „Korak uz korak“ kojim su osigurani pomoćnici u nastavi potrebitoj osnovnoškolskoj djeci, gostovali su Robert Haić, voditelj projekta iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, Suzana Mojsilović, stručni suradnik psiholog u II. OŠ Vrbovec i Sanja Rozali Šlogar, stručni suradnik edukacijski rehabilitator u I. OŠ Vrbovec.

O samom projektu Korak uz korak, informacije je iznio voditelj projekta koji je priopćio kako je nositelj projekta Grad Vrbovec, a partneri na projektu su I. i II. OŠ Vrbovec, dok je Razvojna agencija Grada Vrbovca pružila stručnu pomoć prilikom apliciranja na natječaj. Projekt ima dvije ciljane skupine; djecu s posebnim potrebama i pomoćnike u nastavi koji su svi nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri HZZ-u. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 390.000 kn, od čega 359.000 kn bespovratnih sredstava.

Gospođa Mojsilović istaknula je kako su pomoćnici velika pomoć učenicima koji, zahvaljujući njima, ostvaruju svoj potencijal u potpunosti, ali i učiteljima koji se zbog svojih redovnih obveza ne mogu dovoljno posvetiti potrebama pojedinaca, a kojima je pažnja potrebna.
Gospođa Šlogar rekla je kako su pomoćnici u nastavi dodijeljeni za 6 učenika u I. OŠ i 4 učenika u II. OŠ te kako je riječ uglavnom o djeci s poremećajem koncentracije i pažnje (ADHD). Ističe kako su djeca s pomoćnicima ostvarila vrlo dobar, prijateljski odnos.

Na kraju emisije  iznesena je informacija kako je za sljedeću godinu već raspisan natječaj na koji će se Grad Vrbovec ponovno prijaviti i kako će projekt u ovoj, 3. fazi, trajati 4 godine, a tražit će se pomoćnici za ukupno 16. učenika.

Snimku emisije u cijelosti možete poslušati na linku:

Petkom u 16 – 30.06.2017. – Pomoć u nastavi.mp3

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.

Kispest – Mađarska

Kispest (u prijevodu „Mala Pešta“) je 19. okrug Budimpešte i  nalazi se na njenom jugo-jugoistočnom dijelu. Nastanjuje ga oko 60.000 stanovnika i jedan je od najnaseljenijih samostalnih okruga Budimpešte.
Na području Kispesta djeluje i Hrvatska manjinska samouprava preko koje je i uspostavljena suradnja te potpisana povelja o bratimljenju 30. siječnja 2005. godine. Dobra suradnja ove dvije lokalne samouprave odvija se prvenstveno preko kulturne suradnje, a najvažnije događanje je ljetna razmjena učenika osnovnih škola. Djeca iz Vrbovca odlaze na druženje i upoznavanje u Kispest, a zatim u međunarodni kamp u Kaptalanfuredu na jezeru Balaton gdje učestvuju i njihovi vršnjaci iz Poljske, Srbije, Bugarske i Turske. Mađarska djeca dolaze u Vrbovec, organizira im se razgledavanje Zagreba, a većinu vremena provode u dječjem odmaralištu Nerezine na otoku Lošinju. Također su učestale razmjene delegacija za vrijeme svečanijih datuma i  važnijih događanja za ove dvije lokalne zajednice kao što su obilježavanje dana grada ili održavanje kulturnih, turističkih i sličnih manifestacija.

web: uj.kispest.hu

{gallery}kispest0:::0:0{/gallery}

Périers – Francuska

Périers je grad u okrugu Manche na sjeverozapadu Francuske koji se prostire na 14,62 km2 koji broji 2450 stanovnika. Tijekom II. svjetskog rata Grad Périers se nalazio na važnom raskršću za Amerikance za vrijeme operacije "Cobra" u Normandiji. Nakon pada Cherbourga krajem lipnja Amerikanci su okrenuli svoju pozornost na cestu prema jugu i oslobođenju Europe. Grad je oslobođen 27.7.1944. od strane američke 359. pukovnije 90. divizije. Markiz Eugen de Piennes je rođen u Périersu te predstavlja poveznicu s gradom Vrbovcem.

{gallery}depiennes0:::0:0{/gallery}

Eugène Emmanuel Ernest d'Halwin de Piennes, francuski plemić, diplomat i nekadašnji gradonačelnik Périersa otišao je iz Francuske 1879. godine, pretpostavlja se iz političkih razloga, te se nastanjuje u Vrbovcu, tada malom mjestu Austro-Ugarske monarhije. Kupuje posjed Šabac na javnoj dražbi za 42.000 forinti, kasnije i Poljanski Lug gdje uzgaja simentalska goveda te proizvodi sir ementaler. Kupuje i dvorac Patačić u centru Vrbovca s parkom i kulom. Sa sobom dovozi vrijedno umjetničko blago i namještaj kojim oprema dvorac u kojem živi. Uz dvorac u parku je bila i jedna veća zgrada za služničad koja je srušena nakon drugog svjetskog rata.
O životu markiza de Piennesa u Vrbovcu saznajemo ponešto zahvaljujući podacima iz Spomenice Pučke škole Vrbovec u kojoj je zapisano da je markiz bio dobrotvor te je novcem darivao siromašne učenike škole. Nakon smrti sina jedinca, koji je ostao živjeti u Francuskoj, u listopadu 1903. godine markiz de Piennes daruje, danas Strossmayerovoj galeriji starih majstora, 14 vrijednih slika francuskih umjetnika. Galeriji je oporučno ostavio još 16 umjetnina među kojima je najpoznatiji portret madame Récamier.
Markiz de Piennes prijateljevao je s lokalnim liječnikom, dr. Julijem Heninegerom, na čiji je poticaj osnovao zakladu za siromašnu djecu o čemu saznajemo iz Tjednika bjelovarsko-križevačkog te je zaklada nakon njegove smrti još neko vrijeme pomagala učenike. Kada je saznao da sestre milosrdnice trebaju mjesto za stanovanje s mnogo zemlje, dao im je 40.000 kruna da kupe dvorac Lovrečina u kojem su organizirale školovanje djece i mladeži, kasnije je bilo sirotište, a danas u dvorcu borave štićenici zajednice Cenacolo.
O domu markiza de Piennesa, dvorcu Patačić kako ga danas zovemo, pisao je Laszowsky: „Tik do župne crkve, s južne strane, stoji vrbovečki dvor okružen visokim perivojom. Dvor je na sprat, zidan od cigle. U prizemlju i u spratu imade udobne i prostrane odaje, namještene vrijednim pokućstvom iz vremena bivšega vlasnika, markiza de Piennesa. Mnoštvo lijepih starih bakroreza i starih obiteljskih portreta resi hodnike i sobe. Ima tu i uspomena na francuskog cara Napoleona III, kojemu je pokojni markiz de Piennes vjerno služio i padom njegovim pošao u zatočje u Hrvatsku, u Vrbovec. Sve potsjećava na fini francuski aristokracizam prvoga i drugoga francuskoga carstva. Dok to vidimo, ne opažamo gotovo ni jedne uspomene iz doba Patačića, a nekmoli Zrinskih.“1
Naklonost markiza de Piennesa umjetnosti i lijepom, koja je obilježila  njegov život, istaknuta je i nakon njegove smrti crnim monumentalnim zdanjem  koje je njegovo posljednje počivalište na vrbovečkom groblju. Mauzolej markiza de Piennesa izgrađen je 1912. godine te je arhitektonski neuklopljen u groblje na kojem se Vrbovčani pokapaju od 1720. godine. Ističe se kaneliranim stupovima i krovnom piramidalnom formom unutar koje je kupola obložena pozlaćenim mozaikom. Mauzolej kao da pripada nekim nepoznatim, mističnim  kulturama, a ne našem podneblju. U mauzoleju je uz markiza, koji je preminuo 1911. godine, pokopana njegova supruga Blandine koja je preminula prije njega u 69. godini.
Prema podacima upisanim na unutarnjem zabatu projekt mauzoleja potpisuje arhitektonsko poduzeće Kovačić i Ehrlich, a autorstvo se pripisuje arhitektu Viktoru Kovačiću. Dakako, ovaj betonski mauzolej obložen crnim granitom s arhitektonskim elementima klasicizma zaštićena je sakralno-profana  graditeljska baština. U registru zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture nosi oznaku Z-3654. Mauzolej je podigao Pierre Denizot, nasljednik markiza de Piennesa koji je do drugog svjetskog rata nastavio živjeti u dvorcu u centru grada te je pokopan sa suprugom ispred mauzoleja. U unutrašnjosti mauzoleja stoji natpis na francuskom jeziku:
 
Blandine Jeanne
Louise d'Auray
Marquise d'Halwin
de Piennes
Décédée dans sa LXIX année

Eugène Emmanuel
Ernest d'Halwin
Marquis de Piennes
Ancien secrétaire d'ambassade
Ancien chambellan de SM l'Impératrice Eugénie
Ancien député – Chevalier de la Légion d'Honneur – Commandeur de l'Ordre François-Joseph etc.
Né à Périers/France/le XX janvier MDCCCXXV – Décédé à Vrbovec le VI janvier MCMXI

Priez pour eux

Élevé en témoignage de reconnaissance
Par Pierre Denizot en MCMXII

————

Hrvatski prijevod:

Blandine Jeanne
Louise d'Auray
markiza d'Halwin
de Piennes
Preminula u svojoj LXIX godini života

Eugène Emmanuel
Ernest d'Halwin
Markiz de Piennes
Bivši tajnik veleposlanstva
Bivši komornik Nj.V. Carice Eugenije
Bivši zastupnik – Vitez Legije časti – Zapovjednik Reda Franje Josipa etc.
Rođen u Périers-u/Francuska/XX. siječnja MDCCCXXV – preminuo u Vrbovcu VI. siječnja  MCMXI

Molite za njih

Podignuo u znak priznanja
Pierre Denizot MCMXII. godine

Zahvaljujući mauzoleju markiza de Piennesa Vrbovec je upisan u hrvatsku kulturnu kartu. Odredište je kojeg, osim arhitekata, posjećuju turisti, ljubitelji lijepih umjetnosti ili tek putnici namjernici koji, bježeći iz kolotečine svakodnevice žele doživjeti nešto novo, upoznati ljude i krajeve u kojima nikada nisu bili.

1Emilij Laszowsky: Iz prošlosti Vrbovca rodnoga mjesta hrvatskoga bana Petra Zrinskoga, Zagreb, 1921., str. 9.

Sanja Prijatelj

web: www.ville-periers.fr

{gallery}periers2:::0:0{/gallery}

Novska – Hrvatska

Novska je smještena u Sisačko-moslavačkoj županiji, 95 km jugoistočno od Zagreba, na autocesti Zagreb-Lipovac. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u naselju Novska živi 7.028 stanovnika dok na gradskom području živi 13.518 stanovnika.
Počeci povijesti graditeljstva i života u izgrađenim nastambama povezuju se s današnjim Starim Selom, sjeveroistočnim dijelom grada. U Popisu župa zagrebačke nadbiskupije 1334. godine spominje se i župa Item sancti Demetrii de Belina – što se povezuje s "Bjelavina". To je najstariji naziv za Novsku.
Crkva sv. Demetrija bila je sagrađena na mjestu gdje je danas Crkva sv. Luke Evanđeliste, spominje se i u kanonskoj vizitaciji 1489. godine – uz spominjanje njezina župnika Andrije. Zadnji put spominje se pri ponovnoj kanonskoj vizitaciji 1501. godine.

web: www.novska.hr

{gallery}novska0:::0:0{/gallery}