Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ

Gradsko društvo crvenog križa Vrbovec
Trg Petra Zrinskog 23
10340 Vrbovec
tel. 01/2791-018
Ravnateljica:
Jelena Mucko
Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), a to su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana. Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.
Edukacija građana iz prve pomoći
Veliki broj građana smatra kako je pružanje prve pomoći aktivnost “rezervirana” samo za medicinske djelatnike te da osobe koje nisu zdravstvenog usmjerenja to ne bi trebale poznavati. Statistički pokazatelji, međutim, govore da se u životu svakog od nas dogodi barem nekoliko situacija u kojima je potrebno brzo i pravilno pomoći naglo oboljeloj ili ozlijeđenoj osobi.
Ukoliko imate želju i/ili potrebu za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za građanstvo.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI – Od odluke do darivanja
Prema definiciji koju su odredile Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe), a koja je prihvaćena u svim zemljama svijeta:
Dobrovoljni darivatelj krvi je osoba koja daruje krv, plazmu ili stanične dijelove krvi po svojoj slobodnoj volji…
SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale…
PROGRAMI
Programi usmjereni mladima
Programi usmjereni starijim i nemoćnim osobama
Programi usmjereni psihosocijalne podrške
Socijalni programi
VOLONTIRANJE
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).
AKCIJE
Prihvat i podjela obuće i odjeće
Za doniranje odjeće i obuće:
Odjeća koju donirate treba biti čista, bez oštećenja, oprana i uredno složena.
Odjeću možete donijeti u naša skladišta ili ostaviti u kontejneru za prikupljanje odjeće.