Pomoćnici u nastavi

KORAK UZ KORAK, faza V

KORAK UZ KORAK, faza V

Početkom nove školske 2022./2023. godine u vrbovečkim osnovnim školama nastavlja se podrška učenicima s poteškoćama u razvoju u vidu pomoćnika u nastavi.  Prijavom na otvoreni poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V „ Grad Vrbovec osigurao je sredstva u iznosu 724.828,80 HRK / 96.201,31 EUR za provedbu projekta KORAK UZ KORAK, faza V. Od navedenog iznosa 652.345,92 HRK / 86.581,18 EUR je iznos bespovratnih sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda, ESF (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Grad Vrbovec iz vlastitog proračuna je osigurao sredstva u iznosu 72.482,88 HRK / 9.620,13 EUR. Projekt se provodi u 2022./2023. školskoj godini u OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke s propadajućim područnim školama.

Projektom se želi postići povećanje socijalne uključenosti i integracija 16 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kroz potporu pomoćnika u nastavi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Nositelj projekta KORAK UZ KORAK, faza V je Grad Vrbovec, a partneri su Osnovna škola Krunoslava Kutena ,Osnovna škola Marije Jurić Zagorke i Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2022./2023. godini, KLASA: 602-01/22-03/07, URBROJ: 238-32-03/04-22-7 od 3. kolovoza 2022. godine te sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec raspisala je Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnoj stranici škole http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/natjecaji

Prijave se zaprimaju do 16. 8. 2022. godine, a zapošljava se 7 (sedam) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Osnovna škola Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec, raspisat će dana 16. kolovoza 2022. Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu, na temelju kojeg se planira zaposliti 9 (devet) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu,  te će isti biti objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/ .

Zapošljavanje se vrši u okviru projekta „KORAK UZ KORAK, faza V“, ukupne vrijednosti 724.828,80 kn, od kojih se 652.345,92 kn sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a preostali iznos Grad Vrbovec podmiruje vlastitim sredstvima.

 

 

II. natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

 Temeljem:
  • Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15 od 23. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-27 od 28. lipnja 2021. godine, te
  • sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.,

OŠ Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec i

OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec

raspisale su nove natječaje za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnim stranicama škola.

http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1144&mshow=290#mod_news

http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1402&mshow=1808#mod_news

Prijave se zaprimaju od 16. do 24. kolovoza 2021. godine. Traži se po jedan pomoćnik u svakoj školi.

 

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke raspisale su natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu. Pojedinosti vezane za natječaj mogu se pronaći u članku.

Pročitajte više

Osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi

Početkom nove školske godine nastavljen je projekt  „Korak uz korak“  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

(više…)

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini

Temeljem iskazanog interesa i potpisanih izjava o partnerstvu između Grada Vrbovca, I. osnovne škole Vrbovec, II. osnovne škole Vrbovec i Razvojne agencije Grada Vrbovca na provođenju  projekta „Korak uz korak“ prijavljenog u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., I. i II. osnovna škola Vrbovec raspisale su Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Pomoćnici u nastavi se zapošljavaju u slučaju odobrenog sufinanciranja projekta. Ukoliko će Odluka o financiranju nadležnog posredničkog tijela biti negativna sa odabranim kandidatima neće se potpisivati ugovori o radu zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava.
Sukladno Uputama za prijavitelje dostava Odluke za financiranje predviđena je za 28. kolovoza 2017. godine.

Javni poziv raspisan je 07. kolovoza 2017. i trajati će do 16. kolovoza 2017. godine.
Detaljnije informacije možete pronaći na web stranicama osnovnih škola i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec, Brdo 3, Vrbovec.

http://os-prva-vrbovec.skole.hr/javni_poziv
http://os-druga-vrbovec.skole.hr/natjecaji

 

Radio Vrbovec – Emisija Petkom u 16

U emisiji petkom u 16 Radio Vrbovca na temu projekta „Korak uz korak“ kojim su osigurani pomoćnici u nastavi potrebitoj osnovnoškolskoj djeci, gostovali su Robert Haić, voditelj projekta iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, Suzana Mojsilović, stručni suradnik psiholog u II. OŠ Vrbovec i Sanja Rozali Šlogar, stručni suradnik edukacijski rehabilitator u I. OŠ Vrbovec.

O samom projektu Korak uz korak, informacije je iznio voditelj projekta koji je priopćio kako je nositelj projekta Grad Vrbovec, a partneri na projektu su I. i II. OŠ Vrbovec, dok je Razvojna agencija Grada Vrbovca pružila stručnu pomoć prilikom apliciranja na natječaj. Projekt ima dvije ciljane skupine; djecu s posebnim potrebama i pomoćnike u nastavi koji su svi nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri HZZ-u. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 390.000 kn, od čega 359.000 kn bespovratnih sredstava.

Gospođa Mojsilović istaknula je kako su pomoćnici velika pomoć učenicima koji, zahvaljujući njima, ostvaruju svoj potencijal u potpunosti, ali i učiteljima koji se zbog svojih redovnih obveza ne mogu dovoljno posvetiti potrebama pojedinaca, a kojima je pažnja potrebna.
Gospođa Šlogar rekla je kako su pomoćnici u nastavi dodijeljeni za 6 učenika u I. OŠ i 4 učenika u II. OŠ te kako je riječ uglavnom o djeci s poremećajem koncentracije i pažnje (ADHD). Ističe kako su djeca s pomoćnicima ostvarila vrlo dobar, prijateljski odnos.

Na kraju emisije  iznesena je informacija kako je za sljedeću godinu već raspisan natječaj na koji će se Grad Vrbovec ponovno prijaviti i kako će projekt u ovoj, 3. fazi, trajati 4 godine, a tražit će se pomoćnici za ukupno 16. učenika.

Snimku emisije u cijelosti možete poslušati na linku:

Petkom u 16 – 30.06.2017. – Pomoć u nastavi.mp3

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.