Vatrogastvo

Vatrogastvo

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVEC
Stjepana Radića 18, 10340 Vrbovec
tel: 2791-308 fax: 2793-093
e-mail: vzg.vrbovec@gmail.com
PRIJEVOZ VODE: Kristijan Košak 098/453-704

DUŽNOST IME I PREZIME ADRESA STANOVANJA TELEFON MOBITEL
PREDSJEDNIK Slavko Povrlišek Vrbovec, Gradečka 49a 2791-308 098/1844-849
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Marijan Krznar Gradečka 53 2791-308 098/ 919-8940
ZAPOVJEDNIK Kristijan Košak Brčevec 32 2791-308 098/453-704
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Marko Povrlišek Vrbovec, Gradečka 49a 2791-308 098/838-050
TAJNIK Ines Gregurić Hruškovica 43 2791-308 091/2793-093

 

NAZIV DVD-A DUŽNOST IME I PREZIME ADRESA STANOVANJA
BRČEVEC PREDSJEDNIK Alojzija Tvorić – Kučko Brčevec 131
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Baček Goran Brčevec 110
Brčevec 46 ZAPOVJEDNIK Kristijan Košak Brčevec 32
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Ivan Šmida  Brčevec 121
TAJNIK Renata Sesvečanec Brčevec 91
CELINE PREDSJEDNIK Zlatko Vranko ml. Celine 68
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Bedeković Tomica Celine 143
Celine 54 ZAPOVJEDNIK Davor Ivelić Celine 222
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Goran Brezjan  Celine 66
TAJNIK Anica Vrbnjak Celine 129
GAJ PREDSJEDNIK Tomislav Biškupec Gaj  161
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Tomislav Šut  Gaj 51
Gaj 47 ZAPOVJEDNIK Stjepan Strnščak Gaj 32
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Benko Matej Dijaneš 29
TAJNIK Biškupec Stela Gaj 78
LONJICA PREDSJEDNIK Zdravko Fotović Lonjica 323
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Horvatinović Mladen  Lonjica 347
Lonjica 128 ZAPOVJEDNIK Mirko Pastuović Lonjica 381
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Antonijo Pavlek  Lonjica 343
TAJNIK Fotović Mirjana Lonjica 323
LOVREČKA VAROŠ PREDSJEDNIK Marijan Kluk Lovrečka Varoš 61
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Šaško Franjo Lovrečka Varoš 55
Lovrečka Varoš 34 ZAPOVJEDNIK Siniša Pajsar Lovrečka Varoš 38
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Čerkez Marko  Lovrečka Varoš 24
TAJNIK Miroslav Kolić Lovrečka Varoš 63
LUKA PREDSJEDNIK Mijo Mijatović Luka 108
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Matija Krsnik  Luka 177a
Luka 46 ZAPOVJEDNIK Grgoić Željko Luka 83
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Ivan Žaobi Luka 185
TAJNIK Marko Colarić Luka 187
LUKOVO PREDSJEDNIK Abramović Danijel Lukovo 56
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Branko Holjevac  Lukovo 52
Lukovo 84 ZAPOVJEDNIK Mario Štrkalj Lukovo 44
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Krunoslav Hladuvka  Lukovo 30
TAJNIK Damir Cvitković Lukovo 41
PESKOVEC PREDSJEDNIK Siniša Jagatić Peskovec 38c
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Bencarić Nikola  Peskovec 57
Peskovec 39 ZAPOVJEDNIK Ivan Jagatić Peskovec 44
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Zlatko Lisičak
TAJNIK Pavečić Mario Peskovec 88
PIRAKOVEC PREDSJEDNIK Željko Sović Pirakovec 20
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Miroslav Kuten  Pirakovec 18
Pirakovec 13 ZAPOVJEDNIK Ivan Smerić Pirakovec 5
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Siniša Soviček  Pirakovec 22
TAJNIK Ivančica Sović Pirakovec 20
POLJANA PREDSJEDNIK Ivan Martinčević Poljana 117
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Kruno Cvek Poljana 147
Poljana 153 ZAPOVJEDNIK Siniša Kuzmić Poljana 29
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Goran Sanjković  Poljana 32
TAJNIK Domagoj Debogović Poljana 209
POLJANSKI LUG PREDSJEDNIK Mario Androić Poljanski Lug 112
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Kristijan Smolec Poljanski Lug 4
Poljanski Lug 11 ZAPOVJEDNIK Mladen Matić Poljanski Lug 37
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Mario Kovačević Poljanski Lug 158
TAJNIK Renata Gregurić Poljanski Lug 20
PRILESJE PREDSJEDNIK Željko Horvat Prilesje 48
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Dragutin Pek  Prilesje 44
Prilesje b.b. ZAPOVJEDNIK Danijel Kolić Prilesje 9
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Nikola Pek  Prilesje 44
TAJNIK Draganić Mario Prilesje 37
TKALEC PREDSJEDNIK Zlatko Herendić Graberšćak 1a
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Mladen Đuranec Gornji Tkalec 13
Gornji Tkalec 47 ZAPOVJEDNIK Tomislav Đuranec Gornji Tkalec b.b.
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Marijan Srečec  Graberšćak 10
TAJNIK Siniša Herendić Graberšćak 1a
VRBOVEC PREDSJEDNIK Marijan Krznar Gradečka 53
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Ivan Kuharec Brdo 54
Stjepana Radića 18 ZAPOVJEDNIK Marko Povrlišek Gradečka 49a
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Mirko Mičuda Gradečka 50
TAJNIK Kristijan Soviček Naselje Stjepana Radića 31a
ŽUNCI PREDSJEDNIK Josip Prekomorec Žunci 47
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Damir Ferenčak  Žunci 91
Žunci 6 ZAPOVJEDNIK Ivan Olejnik Žunci 53a
10346 Preseka ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA Renato Šuljak Žunci 15
TAJNIK Zoran Dugac Lovrečka Velika 3
PIK VRBOVEC PREDSJEDNIK Zdenko Hajak Lovrečka Vroš 49
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA Mario Taras Ivana Mažuranića 27
Zagrebačka 148 ZAPOVJEDNIK Milan Kramar Novaki Ravenski 73
10340 Vrbovec ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA
TAJNIK Davor Hajak Lovrečka Varoš 49