Izbori

Obavijesti, informacije i upute

Obavijest o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva i radnom vremenu

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu prikupljanje potpisa birača

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu rad izbornih tijela

Obavijest o izdavanju Potvrde o podacima iz kaznene evidencije MPU

Obrazac VIIa

Punomoć

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Pravovaljana zbirna i kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca – objavljeno 30.04.2021. u 13.30 sati

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika Grada Vrbovca

Pravovaljana zbirna i kandidacijske liste za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vrbovca – objavljeno 30.04.2021. 13.30 sati

Privremeni rezultati lokalnih izbora

Rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Rezultati izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Konačni rezultati lokalnih izbora

Konačni rezultati za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca 2021

Konačni rezultati za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vrbovca 2021

 

Obavijest o edukaciji biračkih odbora, tehničkim uputama i epidemiološkoj zaštiti

Iz razloga nemogućnosti održavanja klasične edukacije biračkih odbora, zbog epidemiološke situacije, za provedbu Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor organizirane su edukacije putem webinara koji su objavljeni na stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Link https://www.izbori.hr/site/aktualnosti/online-edukacije-birackih-odbora-webinari/2585

Državno izborno povjerenstvo je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, objavilo i upute za glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite.

Link https://www.izbori.hr/site/ostalo/aktualnosti/glasovanje-na-dan-izbora-i-osiguranje-epidemioloske-zastite-svih-sudionika-na-birackim-mjestima/2584

 

PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obavještavaju se zainteresirani građani da započinju prijave za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

Prijave se vrše pomoću Izjave o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (obrazac OZ-17)koja se može podići u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Služba za opće poslove Grada Vrbovca, soba br. 42, od 10. lipnja 2020. godine do 20. lipnja 2020. godine, radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.

Predmetnu Izjavu možete i osobno isprintati sa stranica Državnog izbornog povjerenstva te je popunjenu dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vrbovca na istoj adresi ili na e-mail gip.vrbovec@izbori .hr

Izjava  https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Obvezatne%20upute%20i%20obrasci/Kandidatura/OZ-17%20Izjava%20o%20prihva%C4%87anju%20du%C5%BEnosti%20predsjednika_zamjenika%20BO.pdf

Kod popunjavanja izjave podatak o nazivu i adresi biračkog mjesta molimo popuniti običnom olovkom ili ostaviti nepopunjeno. Na poleđini obrasca ili u e-mailu navesti dosadašnje iskustvo u radu biračkih odbora što će se uzimati u obzir, ali nije presudno za odabir. Ostale rubrike u izjavi obavezno popuniti.

Napominjemo da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke ili kandidati na izborima. Članovi i zamjenici članova biračkih odbora imenuju se na prijedlog političkih stranaka.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/2799 914 ili 099/7028 328.

OZ-17 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika_zamjenika BO

Objava biračima

Objava biračima vezano za izbore zastupnika u Hrvatski sabor, a koja se odnosi na pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. U dopisu se nalaze informacije o načinu, mjestu i rokovima podnošenja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Pojedinosti vezane za Objavu zajedno sa obrascima mogu se naći i na web stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/5075/obavijest-biracima-izbori-za-zastupnike-u-hrvatsko

 

Objava biračima

Izbori za Vijeća Mjesnih odbora 2020.

Obavijest
OBAVIJEST
Odluka o određivanju novog dana provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva
Objava biračima o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

Akti
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Statut Grada Vrbovca
Ispravak Statuta Grada Vrbovca
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

Obvezatne upute
Obvezatne upute broj MO I
Izmjene i dopune OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO I
Obvezatne upute broj MO II
Obvezatne upute broj MO III
Izmjene i dopune OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO- III
Obvezatne upute broj MO IV
Obvezatne upute broj MO V
Obvezatne upute broj MO VI
Obvezatne upute broj MO VII
Izmjene i dopune OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO-VII

Obrasci
Obrazac MO-1
Obrazac MO-2
Obrazac MO-3
Obrazac MO-4
Obrazac MO-5
Obrazac MO-6

Kandidacijske i zbirne liste
1 Banovo Kandidacijske liste
1 Banovo Zbirna lista
2 Brčevec Kandidacijske liste
2 Brčevec Zbirna lista
3 Celine Kandidacijske liste
3 Celine Zbirna lista
4 Cerik-Marenić Kandidacijske liste
4 Cerik-Marenić Zbirna lista
5 Cerje Kandidacijske liste
5 Cerje Zbirna lista
6 Donji Tkalec Kandidacijske liste
6 Donji Tkalec Zbirna lista
8 Gaj Kandidacijske liste
8 Gaj Zbirna lista
9 Gornji Tkalec Kandidacijska lista
9 Gornji Tkalec Zbirna lista
10 Gostović Kandidacijska lista
10 Gostović Zbirna lista
11 Greda Kandidacijske liste
11 Greda Zbirna lista
12 Gradečka Kandidacijska lista
12 Gradečka Zbirna lista
13 Hruškovica Kandidacijske liste
13 Hruškovica Zbirna lista
14 Konak Kandidacijske liste
14 Konak Zbirna lista
15 Lonjica Kandidacijske liste
15 Lonjica Zbirna lista
16 Lovrečka Varoš Kandidacijske liste
16 Lovrečka Varoš Zbirna lista
17 Lovrečka Velika Kandidacijska lista
17 Lovrečka Velika Zbirna lista
18 Luka Kandidacijske liste
18 Luka Zbirna lista
19 Lukovo Kandidacijske liste
19 Lukovo Zbirna lista
20 Marije Jurić Zagorke Kandidacijske liste
20 Marije Jurić Zagorke Zbirna lista
21 Martinska Ves Kandidacijske liste
21 Martinska Ves Zbirna lista
22 Negovec Kandidacijske liste
22 Negovec Zbirna lista
23 Novo Selo Kandidacijske liste
23 Novo Selo Zbirna lista
24 Pirakovec Kandidacijska lista
24 Pirakovec Zbirna lista
25 Peskovec Kandidacijske liste
25 Peskovec Zbirna lista
26 Poljana Kandidacijske liste
26 Poljana Zbirna lista
27 Poljanski Lug Kandidacijske liste
27 Poljanski Lug Zbirna lista
28 Prilesje Kandidacijske liste
28 Prilesje Zbirna lista
29 Samoborec Kandidacijske liste
29 Samoborec Zbirna lista
30 Savska cesta Kandidacijske liste
30 Savska cesta Zbirna lista
31 Topolovec Kandidacijske liste
31 Topolovec Zbirna lista
32 Vinogradska Kandidacijska lista
32 Vinogradska Zbirna lista
33 Vrbovec Centar Kandidacijske liste
33 Vrbovec Centar Zbirna lista
34 Vrbovec Donji Kandidacijske liste
34 Vrbovec Donji Zbirna lista
35 Vrbovec Jug I Kandidacijska lista
35 Vrbovec Jug I Zbirna lista
36 Vrbovec Jug III Kandidacijske liste
36 Vrbovec Jug III Zbirna lista
37 Vrbovečki Pavlovec Kandidacijske liste
37 Vrbovečki Pavlovec Zbirna lista
38 Vrhovec Kandidacijske liste
38 Vrhovec Zbirna lista
39 Vuki Kandidacijske liste
39 Vuki Zbirna lista
40 Zagrebačka Kandidacijske liste
40 Zagrebačka Zbirna lista
41 Žunci Kandidacijske liste
41 Žunci Zbirna lista

Rješenja o određivanju biračkih mjesta
Rješenje 19 09 20
1 MO Banovo
2 MO Brčevec
3 MO Celine
4 MO Cerik-Marenić
5 MO Cerje
6 MO Donji Tkalec
8 MO Gaj
9 MO Gornji Tkalec
10 MO Gostović
11 MO Greda
12 MO Gradečka
13 MO Hruškovica
14 MO Konak
15 MO Lonjica
16 MO Lovrečka Varoš
17 MO Lovrečka Velika
18 MO Luka
19 MO Lukovo
20 MO Marije Jurić Zagorke
21 MO Martinska Ves
22 MO Negovec
23 MO Novo Selo
24 MO Pirakovec
25 MO Peskovec
26 MO Poljana
27 MO Poljanski Lug
28 MO Prilesje
29 MO Samoborec
30 MO Savska Cesta
31 MO Topolovec
32 MO Vinogradska
33 MO Vrbovec Centar
34 MO Vrbovec Donji
35 MO Vrbovec Jug I
36 MO Vrbovec Jug III
37 MO Vrbovečki Pavlovec
38 MO Vrhovec
39 MO Vuki
40 MO Zagrebačka
41 MO Žunci

Rješenja o imenovanju biračkih odbora
MO Banovo
MO Brčevec
MO Celine
MO Cerik-Marenić
MO Cerje
MO Donji Tkalec
MO Gaj
MO Gornji Tkalec
MO Gostović
MO Gradečka
MO Greda
MO Hruškovica
MO Konak
MO Lonjica
MO Lovrečka Varoš
MO Lovrečka Velika
MO Luka
MO Lukovo
MO Marije Jurić Zagorke
MO Martinska Ves
MO Negovec
MO Novo Selo
MO Peskovec
MO Pirakovec
MO Poljana
MO Poljanski Lug
MO Prilesje
MO Samoborec
MO Savska Cesta
MO Topolovec
MO Vinogradska
MO Vrbovec Centar
MO Vrbovec Donji
MO Vrbovec Jug I
MO Vrbovec Jug III
MO Vrbovečki Pavlovec
MO Vrhovec
MO Vuki
MO Zagrebačka
MO Žunci

Rezultati izbora
Odluka

Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u JLP(R)S

Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u JLP(R)S

Objava biračima za izvršenje pregleda – dopune – ispravka podataka upisanih u registar birača

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu

Rješenje o određivanju biračkih mjesta – nacionalne manjine – 05.05.2019.

Odluka o neodržavanju izbora za predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Vrbovcu