Financijski izvještaji

Financijski izvještaji

 
Izvještaji za 2017. godinu
Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe članovi predstavničkih tijela lokalne samouprave birani sa liste birača (nezavisni vijećnici) dužni su do 1.3.2018. javno objaviti financijski izvještaj za prethodnu godinu i plan za iduću godinu rada na web stranicama lokalne samouprave. 
 
 
Financijski izvještaji za 2018. godinu

Hrvoje Herček nezavisni vijećnik Financijski plan 2018. godina.pdf

Darko Dananić nezavisni vijećnik Izvještaj za 2018.pdf

2018-07-06-Obavijest o neprimanju donacija – nezavisni vijećnik Darko Dananić.pdf