Izbori za Vijeća Mjesnih odbora 2015.

Izbori za vijeća mjesnih odbora grada Vrbovca 2015.

Zakon o lokalnim izborima

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora

Obavijest

Obvezatne upute I

Obvezatne upute II

Obrazac MO 1

Obrazac MO 2

Obrazac MO 3

Obrazac MO 4

Obvezatne upute III

Obvezatne upute – Broj MO IV – uređenje biračkog mjesta

Obvezatne upute – Broj MO V – način glasovanja slijepih

Obvezatne upute – Broj MO VI – promatrači

Rješenja o određivanju biračkih mjesta

Dopuna rješenja MO Jug III

1. MO Banovo

2. MO Brčevec

3. MO Celine

4. MO Cerik – Marenić

5. MO Cerje

6. MO Donji Tkalec

7. MO Dulepska

8. MO Gaj

9. MO Gornji Tkalec

10. MO Gostović

11. MO Greda

12. MO Gradečka

13. MO Hruškovica

14. MO Konak

15. MO Lonjica

16. MO Lovrečka Varoš

17. MO Lovrečka Velika

18. MO Luka

19. MO Lukovo

20. MO M.J. Zagorka

21. MO Martinska Ves

22. MO Negovec

23. MO Novo Selo

24. MO Pirakovec

25. MO Peskovec

26. MO Poljana

27. MO Poljanski Lug

28. MO Prilesje

29. MO Samoborec

30. MO Savska Cesta

31. MO Topolovec

32. MO Vinogradska

33. MO Vrbovec Centar

34. MO Vrbovec Donji

35. MO Vrbovec Jug I.

36. MO Vrbovec Jug III.

37. MO Vrbovečki Pavlovec

38. MO Vrhovec

39. MO Vuki

40. MO Zagrebačka

41. MO Žunci

Rješenja o imenovanju Biračkih odbora

Ispravak rješenja – Birački odbor Gaj

1. MO Banovo

2. MO Brčevec

3. MO Celine

4. MO Cerik – Marenić

5. MO Cerje

6. MO Donji Tkalec

7. MO Dulepska

8. MO Gaj

9. MO Gornji Tkalec

10. MO Gostović

11. MO Greda

12. MO Gradečka

13. MO Hruškovica

14. MO Konak

15. MO Lonjica

16. MO Lovrečka Varoš

17. MO Lovrečka Velika

18. MO Luka

19. MO Lukovo

20. MO M.J. Zagorka

21. MO Martinska Ves

22. MO Negovec

23. MO Novo Selo

24. MO Pirakovec

25. MO Peskovec

26. MO Poljana

27. MO Poljanski Lug

28. MO Prilesje

29. MO Samoborec

30. MO Savska Cesta

31. MO Topolovec

32. MO Vinogradska

33. MO Vrbovec Centar

34. MO Vrbovec Donji

35. MO Vrbovec Jug I.

36. MO Vrbovec Jug III.

37. MO Vrbovečki Pavlovec

38. MO Vrhovec

39. MO Vuki

40. MO Zagrebačka

41. MO Žunci

Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca, 10. svibnja 2015.

1.BANOVO

Kandidacijske liste

Zbirne liste

2.BRČEVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

3.CELINE

Kandidacijske liste

Zbirne liste

4. CERIK MARENIĆ

Kandidacijske liste

Zbirne liste

5. CERJE

Kandidacijske liste

Zbirne liste

6. DONJI TKALEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

7. DULEPSKA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

8.GAJ

Kandidacijske liste

Zbirne liste

09. GORNJI TKALEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

10. GOSTOVIĆ

Kandidacijske liste

Zbirne liste

11. GREDA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

12. GRADEČKA ULICA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

13. HRUŠKOVICA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

14. KONAK

Kandidacijske liste

Zbirne liste

15. LONJICA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

16. LOVREČKA VAROŠ

Kandidacijske liste

Zbirne liste

17. LOVREČKA VELIKA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

18.LUKA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

19. LUKOVO

Kandidacijske liste

Zbirne liste

20. M.J. ZAGORKE

Kandidacijske liste

Zbirne liste

21. MARTINSKA VES

Kandidacijske liste

Zbirne liste

22. NEGOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

23. NOVO SELO

Kandidacijske liste

Zbirne liste

24. PIRAKOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

25. PESKOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

26. POLJANA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

27. POLJANSKI LUG

Kandidacijske liste

Zbirne liste

28. PRILESJE

Kandidacijske liste

Zbirne liste

29. SAMOBOREC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

30. SAVSKA CESTA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

31. TOPOLOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

32. VINOGRADSKA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

33.VRBOVEC CENTAR

Kandidacijske liste

Zbirne liste

34. VRBOVEC DONJI

Kandidacijske liste

Zbirne liste

35.VRBOVEC JUG I

Kandidacijske liste

Zbirne liste

36. VRBOVEC JUG III

Kandidacijske liste

Zbirne liste

37. VRBOVEČKI PAVLOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

38. VRHOVEC

Kandidacijske liste

Zbirne liste

39.VUKI

Kandidacijske liste

Zbirne liste

40.ZAGREBAČKA

Kandidacijske liste

Zbirne liste

41. ŽUNCI

Kandidacijske liste

Zbirne liste

 

Rezultati za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca, 10. svibnja 2015.

KONAČNI I SLUŽBENI REZULTATI