Javna nabava

Pružanje usluge nastavka stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge nastavka stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 15. siječnja 2024. godine do zaključno dana 19. siječnja 2024. godine u 12.00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi I. izmjena

Izjava o neosuđivanosti

Ugovor EV-32-22-MV

I. Dodatak Ugovoru EV-32-22-MV-1

Ugovorno utanačenje

II. Dodatak Ugovoru

III. Dodatak Ugovoru

Ugovorni troškovnik

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu , traje od dana 08. rujna 2023. godine do dana 17. rujna 2023. godine.

DoN (nacrt)
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI
MAPA 2. GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PJEŠAČKI MOST

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 24. veljače 2023. godine do dana 2. ožujka 2023. godine.

DoN (nacrt)

Projekt strojarskih instalacija (MAPA 2)

Projekt elektroinstalacije (MAPA 3)

Projekt dojave požara (MAPA 4)

Troškovnik (nacrt)

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pružanje usluge nadzora koordinatora zaštite na radu za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge nadzora koordinatora zaštite na radu za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 27. siječnja 2023. godine do zaključno dana 2. veljače 2023. godine u 12.00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Troškovnik

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 13. siječnja 2023. godine do zaključno dana 18. siječnja 2023. godine u 9 sati.

 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Troškovnik

 

 

 

 

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 10. lipnja 2022. godine do zaključno dana 16. lipnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 10. svibnja 2022. godine do zaključno dana 18. svibnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima