Javna nabava

Prethodno savjetovanje za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Gradu Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta od 20. veljače 2019. do 26. veljače 2019. godine

DoN (nacrt)

Troškovnik_RD Beljavine_Grad Vrbovec_Grupa A (nacrt)

Troškovnik_RD Beljavine_Grad Vrbovec_Grupa B (nacrt)

Izvješće o prethodnom savjetovanju – izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Gradu Vrbovcu

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018

I. izmjene i dopune Plana nabave

II. izmjene i dopune Plana nabave

III. izmjene i dopune Plana nabave

IV. izmjene i dopune Plana nabave

V. izmjene i dopune Plana nabave

VI. izmjena i dopuna Plana nabave

VII. izmjene i dopune Plana nabave

VIII. izmjene i dopune Plana nabave

IX. izmjene i dopune Plana nabave

X. izmjene i dopune Plana nabave

XI. Izmjene i dopune Plana nabave

XII. Izmjene i dopune Plana nabave 

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave

 

Plan nabave Gradski objekti Vrbovec d.o.o.