Javna nabava

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 10. lipnja 2022. godine do zaključno dana 16. lipnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 10. svibnja 2022. godine do zaključno dana 18. svibnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Vrbovec objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni plan i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Gradski objekti Vrbovec d.o.o. objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni plan i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa s biciklističkom stazom i autobusnim stajalištima u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa objavljeno je 14.07.2020., a završava 20.07.2020. godine

DoN

Troškovnik

1. Glavni projekt
1.1.PREGLEDNA_SITUACIJA_NA_ORTOFOTO_KARTI
1.2.1.GRADJEVINSKA_SITUACIJA-1.FAZA
1.2.2._GRADJEVINSKA_SITUACIJA-2._i_3._faza
1.3.1.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-1.faza
1.3.2.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-2._i_3._faza
1.4.1.SITUACIJA-INSTALACIJE-1.faza
1.4.2._SITUACIJA-INSTALACIJE-2.i_3._faza
1.5.1.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-1.faza
1.5.2.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-2.i_3_.faza
1.6.1.SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-1.faza
1.6.2._SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-2._i_3.faza
1.7.1.SITUACIJA-PSIO-1.faza
1.7.2._SITUACIJA-PSIO-2.i_3._faza
2.1.UZDUZNI-1.faza
2.2.UZDUZNI-2._i_3._faza
3.1.NPP_1-1
3.2.NPP_2-2
3.3.NPP_3-3
4.1.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.2.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.3.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.4.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.5.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
5.1.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
5.2.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
6.1.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.2.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.3.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
7.1.DETALJ-ASFALTNA_RAMPA
7.2.DETALJ_KOLNI_ULAZ_S_PROPUSTOM
7.3.DETALJ-KOSA_BETONSKA_GLAVA
7.4.DETALJ_rubnjak_s_rupom_za_odvodnju_i_bet.kanalom
7.5.DETALJ-LR
7.6.DETALJ-REVIZIJSKO__OKNO

Izvješće