Javni pozivi – jednostavna nabava

Pružanje usluge nastavka stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge nastavka stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 15. siječnja 2024. godine do zaključno dana 19. siječnja 2024. godine u 12.00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi I. izmjena

Izjava o neosuđivanosti

Ugovor EV-32-22-MV

I. Dodatak Ugovoru EV-32-22-MV-1

Ugovorno utanačenje

II. Dodatak Ugovoru

III. Dodatak Ugovoru

Ugovorni troškovnik

Pružanje usluge nadzora koordinatora zaštite na radu za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge nadzora koordinatora zaštite na radu za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 27. siječnja 2023. godine do zaključno dana 2. veljače 2023. godine u 12.00 sati.

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Troškovnik

Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Javni poziv za postupak Javna nabave za Pružanje usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 13. siječnja 2023. godine do zaključno dana 18. siječnja 2023. godine u 9 sati.

 

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Troškovnik