Plan nabave

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018

I. izmjene i dopune Plana nabave

II. izmjene i dopune Plana nabave

III. izmjene i dopune Plana nabave

IV. izmjene i dopune Plana nabave

V. izmjene i dopune Plana nabave

VI. izmjena i dopuna Plana nabave

VII. izmjene i dopune Plana nabave

VIII. izmjene i dopune Plana nabave

IX. izmjene i dopune Plana nabave

X. izmjene i dopune Plana nabave

XI. Izmjene i dopune Plana nabave

XII. Izmjene i dopune Plana nabave 

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave

 

Plan nabave Gradski objekti Vrbovec d.o.o. 

Plan nabave 2017.