Plan nabave

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Vrbovec objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni plan i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Objave na »novom« EOJN RH (https://eojn.hr)

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Gradski objekti Vrbovec d.o.o. objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni plan i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Objave na »novom« EOJN RH (https://eojn.hr)

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018

I. izmjene i dopune Plana nabave

II. izmjene i dopune Plana nabave

III. izmjene i dopune Plana nabave

IV. izmjene i dopune Plana nabave

V. izmjene i dopune Plana nabave

VI. izmjena i dopuna Plana nabave

VII. izmjene i dopune Plana nabave

VIII. izmjene i dopune Plana nabave

IX. izmjene i dopune Plana nabave

X. izmjene i dopune Plana nabave

XI. Izmjene i dopune Plana nabave

XII. Izmjene i dopune Plana nabave 

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave

 

Plan nabave Gradski objekti Vrbovec d.o.o. 

Plan nabave 2017.