Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenja radova izgradnje nogostupa u Banovu , traje od dana 08. rujna 2023. godine do dana 17. rujna 2023. godine.

DoN (nacrt)
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI
MAPA 2. GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PJEŠAČKI MOST

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 24. veljače 2023. godine do dana 2. ožujka 2023. godine.

DoN (nacrt)

Projekt strojarskih instalacija (MAPA 2)

Projekt elektroinstalacije (MAPA 3)

Projekt dojave požara (MAPA 4)

Troškovnik (nacrt)

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 10. lipnja 2022. godine do zaključno dana 16. lipnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica

Prethodno savjetovanje za postupak Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, traje od dana 10. svibnja 2022. godine do zaključno dana 18. svibnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa u Celinama u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa objavljeno je 22.09.2020., a završava 29.09.2020. godine

Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Glavni projekt Mapa 1
Glavni projekt Mapa 2
Izvedbeni projekt – Armatura mostova
Građevinska dozvola
Posebni uvjeti i potvrde glavnog projekta
IZVJESCE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

 

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa s biciklističkom stazom i autobusnim stajalištima u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa objavljeno je 14.07.2020., a završava 20.07.2020. godine

DoN

Troškovnik

1. Glavni projekt
1.1.PREGLEDNA_SITUACIJA_NA_ORTOFOTO_KARTI
1.2.1.GRADJEVINSKA_SITUACIJA-1.FAZA
1.2.2._GRADJEVINSKA_SITUACIJA-2._i_3._faza
1.3.1.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-1.faza
1.3.2.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-2._i_3._faza
1.4.1.SITUACIJA-INSTALACIJE-1.faza
1.4.2._SITUACIJA-INSTALACIJE-2.i_3._faza
1.5.1.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-1.faza
1.5.2.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-2.i_3_.faza
1.6.1.SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-1.faza
1.6.2._SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-2._i_3.faza
1.7.1.SITUACIJA-PSIO-1.faza
1.7.2._SITUACIJA-PSIO-2.i_3._faza
2.1.UZDUZNI-1.faza
2.2.UZDUZNI-2._i_3._faza
3.1.NPP_1-1
3.2.NPP_2-2
3.3.NPP_3-3
4.1.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.2.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.3.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.4.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.5.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
5.1.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
5.2.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
6.1.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.2.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.3.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
7.1.DETALJ-ASFALTNA_RAMPA
7.2.DETALJ_KOLNI_ULAZ_S_PROPUSTOM
7.3.DETALJ-KOSA_BETONSKA_GLAVA
7.4.DETALJ_rubnjak_s_rupom_za_odvodnju_i_bet.kanalom
7.5.DETALJ-LR
7.6.DETALJ-REVIZIJSKO__OKNO

Izvješće