2020

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302.

Prodaju se komunalno opremljena zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“).

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka)
Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 77,01 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 03.07.2020. do 30.07.2020.
2. krug: od 01.09.2020. do 30.09.2020.
3. krug: od 02.11.2020. do 30.11.2020.
4. krug: od 04.01.2021. do 29.01.2021.
5. krug: od 01.03.2021. do 30.03.2021.

 

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

 

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz 1. kruga:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Od 1. ožujka 2021. započinje 5. krug u kojem zainteresirani ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ i to za:

čestice koje imaju direktan pristup cesti:
A) k.č.br. 3295/9, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2880 m2,
B) k.č.br. 3295/23, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3126 m2,
C)k.č.br. 3295/25, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3070 m2,

čestice koje spajanjem s drugim česticama mogu ostvariti pristup cesti:
D) k.č.br. 3295/22, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 4625 m2,
E)  k.č.br. 3295/21, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2950 m2,
F)  k.č.br. 3295/20, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2910 m2,
G) k.č.br. 3295/27, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3041 m2.