2023

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Poljana, kč. br. 1965/2

Predmet Natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta upisanog u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. POLJANA, zk.ul.br. 2543 i to:

– kat.čest. 1965/2 koja odgovara kat.čest. 925, k.o. Brčevec upisanoj u prijepisu posjedovnog lista br. 467, ukupne površine 896,00 m².

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Poljana, kč. br. 1965-2

OBRAZAC-PN-5-Ponuda

OBRAZAC-PN-6-Izjava-ponuditelja

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Vrbovec 1, kč. br. 3202

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. VRBOVEC 1, zk.ul.br. 3702 i to:

– kat.čest. 3202, Radnička, vrt površine 905 m², dvorište površine 983 m², garaža površine 16 m², ukupne površine 1904 m².

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Vrbovec 1, kč. br. 3202

OBRAZAC-PN-3-Ponuda

OBRAZAC-PN-4-Izjava-ponuditelja

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č. br. 856/2

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. LONJICA, zk.ul.br. 2769 i to:

– kat.čest. 856/2, oranica đurkinovka, površine 525 čhv (u katastru: kat.čest.br. 856/2, k.o. Lonjica, kuća, Lukavec površine 80 m2, oranica površine 1308 m2, dvorište 500 m2, sveukupne površine 1888 m2), na adresi Greda 46, Greda, Vrbovec.

Javni natječaj-k.o. Lonjica, kč.br. 856-2

OBRAZAC-PN-1-Ponuda

OBRAZAC-PN-2-Izjava-ponuditelja