Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice u vatrogastvu i civilne zaštite Grada Vrbovca za 2018. godinu

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću.doc

Prijedlog Odluke o I. izmjen. i dop. Prog. JP Vatrog. zaj. u vatrogastvu i Civilne zaštite GV za 2018. g.pdf

Važeća Odluka o usvajanju Programa JP u vatrogastvu Vat. zajednice GV i Civilne zaštite za 2018. g.pdf

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Prijedlog – II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću.doc

Prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA PRORACUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO-Naslovnica.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO – 2.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – POSEBNI DIO.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – 5 RAZINA -PO SVIM POZICIJAMA.pdf

Prijedlog – II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2018 – 2020. g.pdf

Izvješće o savjetovanju s javnošću.pdf