Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Ljiljana Petanjek, dipl. oec.
pročelnica
tel. 01/2799-915, mob. 099/3105-842
ljiljana.petanjek@vrbovec.hr 

Damir Lončarić, dipl. ing. arh.
pomoćnik pročelnika za urbanizam
tel. 01/2799-916, mob. 091/2798-000
damir.loncaric@vrbovec.hr

mr. Đuro Turk, dipl. ing.
viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
tel. 01/2799-905, mob. 099/2550-064
djuro.turk@vrbovec.hr 

Kristina Matičević Tomljanović, dipl. iur.
viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
tel. 01/2799-906, mob. 091/2798-007
kristina.maticevic.tomljanovic@vrbovec.hr

Davor Lujić, prof.
viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu
tel. 01/2799-911, mob. 099/2118-804
davor.lujic@vrbovec.hr

Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. silv.
viša stručna suradnica za komunalno redarstvo
tel. 01/2799-910, mob. 091/6202-677
valentina.petanjek.spehar@vrbovec.hr

Marijana Jaklinović, bacc. admin. publ.
viša referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-908, mob. 099/231-6907
marijana.jaklinovic@vrbovec.hr

Ilijana Cvjetanović, bacc. admin. publ.
viša referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-909, mob. 091/620-5355
ilijana.cvjetanovic@vrbovec.hr

Marija Klasić
upravna referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-907, mob. 099/231-6908
marija.klasic@vrbovec.hr

Jovanka Dubravec
stručna referentica za obračun plaća i drugih dohodaka
tel. 01/2799-917, mob. 091/6212-420
jovanka.dubravec@vrbovec.hr

Ana Gradiček
financijska referentica – glavna knjigovotkinja
tel. 01/2799-917, mob. 091/6220-588
ana.gradicek@vrbovec.hr

Marijana Bertek
financijska referentica – glavna knjigovotkinja
tel. 01/2799-918, mob. 091/2798-005
marijana.bertek@vrbovec.hr

Ivan Komanović
upravni referent – komunalni redar
tel. 01/2799-910, mob. 098/409-636
ivan.komanovic@vrbovec.hr

Tomislav Kolundžić
upravni referent – komunalni i poljoprivredni redar
tel. 01/2799-910, mob. 091/6015-704
tomislav.kolundzic@vrbovec.hr

 

Nadležnost upravnog odjela:

 • Zakon o proračunu
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o financiranju JLPRS
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o cestama
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zaštiti životinja
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o lokalnim porezima
 • Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji
 • Zakon o najmu stanova
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o turističkim zajednicama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom
 • Zakon o građevinskom inspekciji
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o prostorom uređenju
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama