Vijesti

Plan preventivne proljetne deratizacije na području grada Vrbovca sa prigradskim naseljima u 2024. godini

24. travanj, 2024. KONAK, SAVSKA CESTA I POLJANA,POLJANSKI LUG, PRILESJE,  BRČEVAC, LONJICA, GREDA I NOVO SELO, LUKA I PESKOVEC NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA I PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
25.travanj, 2024. CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ I LOVREČKA VAROŠ ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC, GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
26.travanj, 2024. CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC, GRAD VRBOVEC PO ULICAMA

 

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener),te efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%). Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Vedran Diktić mob: 099/2642-897.

Plan deratizacije 2024.g 

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, raspisuje Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
1) Nagrada Grada za životno djelo
2) Godišnja nagrada Grada
3) Proglašavanje počasnim građaninom Grada

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, zaključno do 26. travnja 2024., a Prijedlozi putem obrasca se dostavljaju na adresu:

                                                                          Grad Vrbovec
                                              Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
                                                   Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec

U nastavku više o natječaju:

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja 2024.

Obrazac Prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja

Odluka o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca

Pravna klinika u travnju

Nova Pravna klinika održati će se u ponedjeljak, 15.04. 2024., od 10.00 do 13.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obavještavaju se zainteresirani građani da započinju prijave za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora na mjestu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora mogu se obratiti nadležnom gradskom izbornom povjerenstvu.

Prijave se vrše pomoću Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika, člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor (OZ-20 Izjava) koja se može preuzeti i sa stranica Državnog izbornog povjerenstva ili podići i u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Služba za opće poslove Grada Vrbovca, soba br. 38, od 25. ožujka do 4. travnja 2024. godine, radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.

Popunjenu i potpisanu Izjavu potrebno je dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vrbovca na navedenoj adresi ili na e-mail gip.vrbovec@izbori .hr

Obavijest u svezi sudjelovanja u radu biračkih odbora

Kod popunjavanja izjave podatak o nazivu i adresi biračkog mjesta molimo popuniti običnom olovkom ili ostaviti nepopunjeno. Na poleđini obrasca ili u e-mailu navesti dosadašnje iskustvo u radu biračkih odbora što će se uzimati u obzir, ali nije presudno za odabir. Ostale rubrike u izjavi obavezno popuniti.

Napominjemo da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke ili kandidati na izborima. Članovi i zamjenici članova biračkih odbora imenuju se na prijedlog političkih stranaka.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/2799 900.

 

Pravna klinika u ožujku

Nova Pravna klinika održati će se u ponedjeljak, 25. 03. 2024., od 10.00 do 13.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova sterilizacije kuja i mikročipiranja pasa na području grada Vrbovca u 2024. godini

Grad Vrbovec objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova sterilizacije kuja i mikročipiranja pasa na području grada Vrbovca u 2024. godini, počevši od 26.veljače 2024. do iskorištenja sredstava.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2024. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava-zdravstvo, socijalne i humanitarne djelatnosti

Javni natječaj – zdravstvo, socijala i humanitarne djelatnosti za 2024. g
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca 
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2024.
Godišnji plan natječaja-prilog
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca 2024.
Proračun Grada Vrbovca za 2024. godinu

Natječajna dokumentacija – upute i obrasci