Vijesti

Pravna klinika u svibnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 16. 5. 2022., od 10.00 do 13.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

PLAN DERATIZACIJE na području grada Vrbovca s prigradskim naseljima u 2022. godini

Tvrtka ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. na području grada Vrbovca s prigradskim naseljima provodi uslugu deratizacije, u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata. Tvrtka je specijalizirana za ovakvu vrstu posla, sa stručnim kadrovima, koji osiguravaju garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije.

                                                        PLAN DERATIZACIJE

19. travanj 2022.KONAK, SAVSKA CESTA I POLJANA, POLJANSKI LUG, PRILESJE,  BRČEVEC, LONJICA, GREDA I NOVO SELO, LUKA I PESKOVEC NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA I PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
20. travanj 2022.CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ I LOVREČKA VAROŠ ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC, GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO I GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
21. travanj 2022.CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC, GRAD VRBOVEC PO ULICAMA

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padalina. Rodenticidi koji se koriste kod
usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener) i efikasni su u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje se koriste kod deratizacije.  Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoat (0,001%). Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Vedran Diktić – mob: 099/2642-897.

Pravna klinika u travnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 25. 4. 2022. godine od 10.00 do 13.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, raspisuje Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
1) Nagrada Grada za životno djelo
2) Godišnja nagrada Grada
3) Proglašavanje počasnim građaninom Grada

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, a Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

                                                                          Grad Vrbovec
                                              Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
                                                   Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec

U nastavku više o natječaju:

Pozivni natječaj
Obrazac Prijedloga
Odluka o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca

Zagrebačka županija objavila Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Zagrebačka županija objavila je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2022. godine.

Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“ ili   putem e-pošte na adresu skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“.

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja i detalji Natječaja objavljeni su na Internet stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Nove potpore u poljoprivredi – Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Dopuna Programa potpora Poljoprivredi
Javni poziv
Izmjene i dopune Javnog poziva
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama

  • Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu – svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je pružanje financijske pomoći proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura u vidu sufinanciranja repromaterijala za sjetvu

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302 (Radnička ulica).

Prodaju se zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“). Infrastruktura za javnu odvodnju, vodovodnu mrežu i elektroenergetsku mrežu nalazi se uz zemljišta, a plinska mreža nalazit će se u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“.

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka).

Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 80,00 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 01.04.2022. do 29.04.2022.
2. krug: od 01.06.2022. do 30.06.2022.
3. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022.
4. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
5. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2