Vijesti

Pravna klinika u prosincu

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 04. 12. 2023., od 10.00 do 13.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Pravna klinika u studenom

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 20. 11. 2023., od 10.00 do 13.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vrbovca za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Za školsku/akademsku 2023./2024. godinu dodijelit će se:

  • 20 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom iznosu od 60,00 EUR mjesečno i
  • 40 stipendija za studente u pojedinačnom iznosu od 100,00 EUR mjesečno.

Sukladno članku 2. Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja od dana 2. studenoga 2023. (KLASA:604-01/23-02/02, URBROJ:238-32-03/01-23-1), gradonačelnik Grada Vrbovca je za deficitarna zanimanja na području grada Vrbovca u akademskoj 2023./2024. godini odredio sveučilišni studij medicine i sveučilišni studij logopedije te će, na prijedlog Povjerenstva, donijeti odluku o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja kojom će odrediti visinu i utvrditi i prava i obveze studenta kojima se dodjeljuje posebna stipendija.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose se na predviđenom obrascu koji se može podignuti u Pisarnici Grada Vrbovca ili preuzeti s web stranice Grada Vrbovca uz koji je potrebno priložiti dokumentaciju iz točke 4. objavljenog Natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrbovca i istog dana na web stranici Grada Vrbovca, u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Grad Vrbovec, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9. s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendije».

Natječaj stipendije Grada Vrbovca 2023.
Obrazac-Prijava-stipendije-učenici
Obrazac-Prijava-stipendije-studenti
ODLUKA-o-određivanju-visine i broja stipendija 2023.
ODLUKA-o-određivanju-deficitarnih-zanimanja 2023.
Odluka-o-stipendiranju-učenika-srednjih-škola-i-studenta

Plan preventivne jesenske deratizacije na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima u 2023.g

ŠKARDA – SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. vršiti će deratizaciju na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata.

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan.

Plan deratizacije za 2023. g

 

Obavijest Zagrebačke županije o informacijama za poljoprivrednike vezane za Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. g

Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta. Najmanji pojedinačni iznos po korisniku iznosi 50,00 eura a najveći 10.000,00 eura.

Svi i korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. b) imati štetu od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura
  3. c) nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koju su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda nisu prihvatljivi za potporu u okviru ovog Programa.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodit će isplatu potpore na račune korisnika na temelju Odluke o isplati sredstva Ministarstva poljoprivrede.

Pravna klinika u listopadu

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 16. 10. 2023., od 10.00 do 13.00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Grad Vrbovec provodi anketu o potencijalu korištenja geotermalne energije na svom području

Grad Vrbovec obavještava građane da će se na području grada od 10. listopada do 10. studenoga ove godine provoditi anketa o potencijalu korištenja geotermalne energije na području Vrbovca.

Anketa će se provesti u sljedećim naseljima, odnosno ulicama:
Zagrebačka ulica od semafora do Luke, Ulica Celine od semafora do drugog zavoja i odvojak, tzv. Čerkezova ulica, Ulica Luka od kbr. 2 do 102 i preko puta, uključujući sve pripadajuće ulice s lijeve i desne strane, Radnička ulica i Ulica Đure Predovića, Ulica Kolodvorska s ulicama koje se na nju spajaju (osim ulice Brdo), Ulica Ivana Gorana Kovačića, Naselja Jug I. i Jug III. te Ulica Bubanj.

Anketari koji će provoditi anketu imat će iskaznicu ovjerenu od Grada Vrbovca. Anketa je anonimna i molimo građane da u njoj sudjeluju. U tu svrhu molimo da se prisjetite ili pripremite račune o utrošku energije za grijanje tijekom prošle sezone.

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku 2023./2024. godinu za učenike i studente

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku 2022./2023. godinu za učenike i studente.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije s popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Službeni tekst Natječaja objavljen je i u tiskanom izdanju Večernjeg lista na  dan 3. listopada 2023. godine.

U nastavku se nalazi službeni tekst Natječaja za dodjelu stipendija Zagrebačke županije kao i pripadajući obrazac za prijavu.

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školsku/akademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

Obrazac prijave

Javni poziv za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području javnih potreba u kulturi za 2024.

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca

1. Obrazac izjave o partnerstvu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac izjave o nekažnjavanju
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
7. Obrazac ugovora o financijskoj potpori programu ili projektu
8. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata
10. Obrazac opisa institucionalne podrške
11. Obrazac proračuna institucionalne podrške
12. Obrazac za ocjenu kvalitete institucionalne podrške
13. Obrazac ugovora o institucionalnoj potpori
14. Obrazac opisnog izvještaja provedbe institucionalne podrške
15. Obrazac financijskog izvještaja provedbe institucionalne podrške

Održana završna konferencija za medije povodom predstavljanja Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca

U Velikoj vijećnici Grada Vrbovca javnosti je predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca izrađena s ciljem razvoja zelene infrastrukture, integracije rješenja temeljenih na prirodi, unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na rizike te kao podršku općem održivom razvoju. Strategija je izrađena za razdoblje od 2023. do 2033. godine, a dokumentom je obuhvaćeno cijelo područje jedinice lokalne samouprave. U nastavku se nalazi opširnije priopćenje vezano uz Strategiju kao i kratke informacije o samom projektu.

Priopćenje vezano uz donošenje Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca

Informacije o projektu – Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”