Vijesti

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu (referentni broj: KK.06.3.1.03.0107)

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u gradu Vrbovcu namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu (referentni broj: KK.06.3.1.03.0107)“ je grad Vrbovec. Lokacija projekta je na području grada Vrbovca – Beljavine u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ukupni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznose 962.353,50 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 817.999,62 kuna, dok ostatak sredstava osigurava Grad Vrbovec iz svog proračuna. Projekt se provodi u razdoblju listopad 2018. – studeni 2019. godine. Za potrebne dodatne informacije kontakt osoba je Dejan Dokić – dejan.dokic@vrbovec.hr. Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr.

Pravna klinika u Vrbovcu

U Vrbovcu će se u ponedjeljak, 19. studenog održati nova Pravna klinika. Studenti završnih godina studija prava će od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Božićnice za umirovljenike

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Vrbovca koji primanju mirovinu kako imaju pravo na isplatu Božićnice i to:
Osobe čija je mirovina ispod 2.000,00 kuna, Božićnica će iznositi 150,00 kuna, a osobe čija je mirovina iznad 2.000,00 a manja od 4.000,00 kuna iznos od 100,00 kuna, dok umirovljenici koji primaju mirovinu iznad 4.000,00 kuna nemaju pravo na Božićnicu od strane Grada Vrbovca.
Kako bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu Božićnice dužni su prilikom dolaska na mjesto isplate dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjeni Obrazac sa Izjavom o inozemnim primanjima, koji se može preuzeti i ispuniti na mjestu isplate ili će se moći preuzeti na stranici www.vrbovec.hr, (što se preporučuje, kako bi na mjesto isplate došli sa već ispunjenim obrascem i na taj način ubrzali postupak isplate)
2. na uvid osobnu iskaznicu i OIB ukoliko na osobnoj iskaznici nema podataka o OIB-u
3. na uvid odrezak mirovine ili presliku potvrde banke o isplati mirovine (ne stariju od 2 mjeseca) iz kojih je vidljiva visina mirovinskih primanja te osobni podaci umirovljenika (mora biti vidljiv OIB umirovljenika).
Pozivamo umirovljenike da se pridržavaju rasporeda i rokova jer njihovim istekom prestaje mogućnost isplate Božićnice kojom našim umirovljenicima želimo uljepšati Božićne blagdane. Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za opće poslove Grada Vrbovca na broj telefona 01/2799 – 913 / 914 ili na službenim internetskim stranicama Grada Vrbovca.

Umirovljenicima sa područja Grada Vrbovca isplaćivati će se Božićnica za 2018. godinu prema sljedećem rasporedu i to za umirovljenike s područja naselja:
Vrbovca, Cerja, Martinske Vesi, Savske ceste i Naselja S. Radića u velikoj Vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, dana 4. i 5.12.2018. od 8,00 do 14,00 sati
Grede i Lonjice u Domu u Lonjici dana 6.12.2018. od 8,00 do 11,00 sati
Peskovca u Domu u Peskovcu dana 6.12.2018. od 12,00 do 13,30 sati
Vrhovca, Samoborca i Negovca u Domu u Vrhovcu dana 6.12.2018. od 14,00 do 15,00 sati
Pirakovca i Dulepske u Domu u Pirakovcu dana 7.12.2018. od 8,00 do 9,30 sati
Gaja, Dijaneša i Krkača u Domu u Gaju dana 7.12.2018. od 10,00 do 12,00 sati
Luke i Novog Sela u Domu u Luki dana 7.12.2018. od 12,30 do 15,00 sati
Celina u Domu u Celinama dana 10.12.2018.- od 8,00 do 11,00 sati
Lovrečke Varoši, Topolovca, Marenića, Lukova,Cerika i Hruškovice u Domu u Lovrčkoj Varoši dana 10.12.2018. od 12,00 do 14,00 sati
Vrbovečkog Pavlovca, Banova, Lovrečke Velike, Kučara, Podolca, Đivana i Gostovića u Domu u Vrbovečkom Pavlovcu dana 11.12.2018. od 8,00 do 11,00 sati
Žunaca u Domu u Žuncima dana 11.12.2018.- od 12,00 do 13,00 sati
Gornjeg Tkalca, Donjeg Tkalca i Graberščaka u Domu u Gornjem Tkalcu dana 11.12.2018. od 13,30 do 15,00 sati
Brčevca u Domu u Brčevcu dana 12.12.2018. od 8,00 do 10,00 sati
Poljane u Domu u Poljani dana 12.12.2018. od 10,30 do 12,00 sati
Poljanskog Luga u Domu u Poljanskom Lugu dana 12.12.2018. od 12,30 do 14,00 sati
Prilesja u Domu u Prilesju dana 13.12.2018. od 8,00 do 9,00 sati
Konaka u Domu u Konaku dana 13.12.2018.od 10,00 do 11,00 sati

Obrazac za prijavu umirovljenika Grada Vrbovca u svrhu isplate Božićnice

 

 

Anketa za iskaz interesa poljoprivrednika za navodnjavanjem površina

Zagrebačka županija ima priliku u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine kandidirati se za europska sredstva za izgradnju sustava javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina na svom području. U skladu s time Županija je pokrenula pilot-projekt „Navodnjavanje poljoprivrednih površina  u Zagrebačkoj županiji“. Maksimalna visina potpore Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj po projektu iznosi 15 milijuna eura, a moguće je financiranje 100% prihvatljivih troškova.

No, kako bi se krenulo u pripremu projektne dokumentacije za navedena EU sredstva, potrebno je prethodno ispitati postoji li interes i potreba kod županijskih poljoprivrednika za ovakvom vrstom javne infrastrukture. Pritom je važno napomenuti da se uključivanjem u ovaj pilot-projekt poljoprivrednicima, u slučaju da Županija osigura EU potporu, otvara mogućnost da besplatno dobiju potrebnu infrastrukturu za navodnjavanje do svoje proizvodne parcele.

Iz Zagrebačke županije mole sve zainteresirane vlasnike poljoprivrednih gospodarstava upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, bez obzira na veličinu i vrstu poljoprivredne proizvodnje, da popune anketu kojom iskazuju svoj interes za navodnjavanjem poljoprivrednih površina.

Popunjenu Anketu potrebno je poslati do 15. studenoga 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb. Sve dodatne informacije možete saznati na brojevima telefona: 01/6009-426 i 01/6009-413, broju faxa: 01/6009-474, ili slanjem upita na e-mail adresu: uop@zagrebacka-zupanija.hr

Anketa za navodnjavanje poljoprivrednih površina

Podmirenje troškova ogrjeva korisnicma minimalne zajamčene novčane naknade

Grad Vrbovec izvršio je prvi dio isplate sredstava za podmirivanje troškova nabave drva za ogrjev u 2018. godini. Mole se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Vrbovca da provjere svoje bankovne račune te ukoliko sredstva nisu uplaćena na račun, molimo da preslike bankovnog računa dostave u Službu za opće poslove Grada Vrbovca, soba broj 42, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, radnim danom od 07.00 – 15.00 sati, kako bi se izvršila uplata sredstava. Iznos pomoći je, kao i prijašnjih godina, 950 kuna jednokratno.

Natječaj za postdiplomski spec. studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis I. generacije studenata na Postdiplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam, Prostorno uređenje, ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2018./2019. godini. Natječaj je otvoren do 30. studenog.

Specijalistički studij_ Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj

Raspis natjecaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno_uređenje