Vijesti

Tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima dana 16. srpnja u večernjim satima.
Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.
Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

 

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca

 

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke raspisale su natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu. Pojedinosti vezane za natječaj mogu se pronaći u članku.

Pročitajte više

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Pirakovec

Javni poziv kojim Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca objavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • k.o. Pirakovec kčbr. 129/2 u naselju Pirakovec

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

14.06.2021.-Javni poziv