Vijesti

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Topolovec

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • Ko Lovrečka Varoš kčbr.354/2, 354/3, 354/4, 355/1, 355/3,355/5, 355/6, 356/1, 356/2, 360/2 u naselju  Topolovec

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Javni poziv – Topolovec

Pravna klinika u prosincu

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 13. prosinca od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu te važeću COVID potvrdu.

Pročitajte više

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Lukovo

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • k.o. Lovrečka Varoš kčbr.829/11,829/10,829/9,799/4,829/5,828/4,828/3,828/2,826/3,826/2,827/4,798/1,798/2,798/5,799/1,799/2,800/1,801/4,801/2,825/1,825/2,822/6,822/7,822/5,822/4,822/3,822/2,822/1,823/1 u naselju Lukovo

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Javni poziv – Lovrečka Varoš

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Graberšćak

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • k.o. Tkalec kčbr. 1017/2 u naselju  Graberšćak

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Javni poziv – Graberšćak 

 

Pravna klinika u studenom

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 22. studenog od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju, osobnu iskaznicu i važeću COVID potvrdu ili drugi dokaz o preboljenju COVID-19.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. Daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, klinika može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Grad Vrbovec raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente s područja grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./22.

Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

  • 20 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom iznosu od 300,00 kuna mjesečno i
  • 40 stipendija za studente u pojedinačnom iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

U skladu s člankom 22. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21), na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik može donijeti odluku o dodjeli posebnih stipendija (za deficitarna zanimanja) i pomoći darovitim učenicima i studentima za školovanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu kojom će odrediti visinu stipendije ili pomoći te utvrditi i prava i obveze učenika odnosno studenta kojima se dodjeljuje stipendija ili pomoć.

Takva odluka može uključiti stipendije, jednokratne i višekratne pomoći i nije ograničena iznosom utvrđenim Odlukom gradonačelnika o određivanju visine i broja stipendija učenika srednjih škola i studenata od dana 03. studenoga 2021., KLASA:604-01/21-02/02, URBROJ:238/32-03/01-21-1, niti kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

Sukladno članku. 2. Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja od dana 03. studenoga 2021. (KLASA:604-01/21-02/01, URBROJ: 238/32-03/01-21-1), gradonačelnik je za deficitarna zanimanja na području grada Vrbovca u akademskoj godini 2021./2022. odredio sveučilišni studij medicine i sveučilišni studij logopedije.

Natječaj stipendije 2021.
Obrazac-Prijava-stipendije-učenici
Obrazac-Prijava-stipendije-studenti
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta
Odluka o određivanju visine i broja stipendija
Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrbovca i istog dana na web stranici Grada Vrbovca, dakle

do 24. studenoga 2021. (najkasnije do 23.11.2021. u 23:59h), u zatvorenim omotnicama na adresu:

                                                        Grad Vrbovec

                                  Trg Petra Zrinskog 9,  10340 Vrbovec

                        s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendije»

Preventivna jesenska deratizacija na području grada Vrbovca s prigradskim naseljima u 2021. godini 

Tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. na području grada Vrbovca s prigradskim naseljima provodi uslugu deratizacije, u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata. Tvrtka je specijalizirana za ovakvu vrstu posla, sa stručnim kadrovima, koji osiguravaju garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije.

 

PLAN DERATIZACIJE

  • 02. studeni 2021. – KONAK, SAVSKA CESTA, POLJANA, POLJANSKI LUG, PRILESJE, BRČEVEC, LONJICA, GREDA, NOVO SELO, LUKA, PESKOVEC, NEGOVEC, VRHOVEC, SAMOBOREC, DULEPSKA, PIRAKOVEC, KRKAČ, DIJANEŠ, GAJ, CELINE, TOPOLOVEC i LUKOVO
  • 03. studeni 2021. – CERIK, HRUŠKOVICA, MARENIĆ, LOVREČKA VAROŠ, ŽUNCI, LOVREČKA VELIKA, GORNJI TKALEC, DONJI TKALEC, GOSTOVIĆ, PODOLEC, ĐIVAN, BANOVO i GRAD VRBOVEC PO ULICAMA
  • 04. studeni 2021. – CERJE, VRBOVEČKI PAVLOVEC i GRAD VRBOVEC PO ULICAMA

 

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padalina. Rodenticidi koji se koriste kod
usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener) i efikasni su u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje se koriste kod deratizacije.  Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoat (0,001%). Kontakt osoba: Denis Hrabal – mob: 099/2533-004.

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Dijaneš

Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području grada Vrbovca, objavljuje 12.10.2021. Javni poziv kojim obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

k.o. Dijaneš k.č.br. 106/1, 106/2, 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/15, 107/17, 107/18, 107/19, 107/20, 107/23, 1128 u naselju Dijaneš,

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

12.10.2021.-Javni poziv

 

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2021./2022. godinu za učenike i studente

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području Županije. Natječaj je otvoren od 11. do 26. listopada 2021. U ovoj školskoj/akademskoj godini Zagrebačka županija dodijeliti će najviše 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci, a mjesečno iznose 600,00 kuna za učenike i 1.200,00 kuna za studente. Sve o natječaju i prijavi pročitajte u dolje navedenim poveznicama.

Natječaj

Obrazac prijave.pdf

Obrazac prijave.doc