Vijesti

Nova akcija “Zelena čistka” u subotu 18.09.2021. u Ceriku

U sklopu svjetske akcije World Clean Up Day, Grad Vrbovec organizira novu akciju Zelena čistka, koja će se održati u subotu, 18. rujna 2021.

Lokacija čišćenja bit će u naselju Cerik u šumi. Akcija će početi u 8 sati.

Svi zainteresirani građani pozvani su da se pridruže akciji, a mjesto okupljanja je na adresi Cerik 65A.

Prisutnima će biti podijeljene zaštitne rukavice i potreban alat. Osigurani su i sendviči i voda za sve volontere.

 

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH – Poziv na samopopisivanje

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina.

U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.

POZIV na samopopisivanje

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2021./2022.

Ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata u školskoj, odnosno akademskoj godini 2021./2022. od strane Grada Vrbovca ostvarivati će se temeljem godišnjih potvrda koje se mogu preuzeti  u Službi za opće poslove Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9/I, Vrbovecsoba br. 42, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Za dobivanje potvrde potrebno je priložiti:

Učenici:

  1. Od strane pripadajuće školske ustanove ovjerenu potvrdu o upisu u novu školsku godinu.
  2. Dokaz o prebivalištu koje se dokazuje preslikom važeće osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od mjesec dana.

Studenti:

  1. Od strane pripadajuće akademske ustanove ovjerenu potvrdu o upisu u akademsku 2021./2022. godinu*.
  2. Dokaz o prebivalištu koje se dokazuje preslikom važeće osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od mjesec dana.

*Redovni studenti kojima tek slijedi upis u novu akademsku godinu dužni su dostaviti potvrdu o upisu najkasnije do 29. listopada 2021. godine. Studentima koji do tog datuma ne dostave važeću potvrdu ukinuti će se pravo na sufinanciranje.

Iznos za sufinanciranje učenika srednjih škola i redovnih studenata s prebivalištem na području grada Vrbovca ostaje isti kao i prošle godine i iznosi do 100,00 kuna mjesečno za korištenje javnog prijevoza željeznicom ili autobusom.

Zahtjev_potvrde za prijevoz učenika-studenata

II. natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

 Temeljem:
  • Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15 od 23. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. ožujka 2021. godine,
  • Odluke o dopuni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-27 od 28. lipnja 2021. godine, te
  • sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.,

OŠ Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec i

OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec

raspisale su nove natječaje za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnim stranicama škola.

http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1144&mshow=290#mod_news

http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1402&mshow=1808#mod_news

Prijave se zaprimaju od 16. do 24. kolovoza 2021. godine. Traži se po jedan pomoćnik u svakoj školi.

 

Tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima dana 16. srpnja u večernjim satima.
Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.
Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

 

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca