Vijesti

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2022./2023. godini, KLASA: 602-01/22-03/07, URBROJ: 238-32-03/04-22-7 od 3. kolovoza 2022. godine te sukladno uvjetima u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Brdo 12 A, Vrbovec raspisala je Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Pojedinosti vezane za prijavu na natječaj mogu se vidjeti na mrežnoj stranici škole http://www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr/natjecaji

Prijave se zaprimaju do 16. 8. 2022. godine, a zapošljava se 7 (sedam) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu.

Osnovna škola Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, Vrbovec, raspisat će dana 16. kolovoza 2022. Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu, na temelju kojeg se planira zaposliti 9 (devet) pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu,  te će isti biti objavljen na mrežnoj stranici škole http://os-kkutena-vrbovec.skole.hr/ .

Zapošljavanje se vrši u okviru projekta „KORAK UZ KORAK, faza V“, ukupne vrijednosti 724.828,80 kn, od kojih se 652.345,92 kn sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a preostali iznos Grad Vrbovec podmiruje vlastitim sredstvima.

 

 

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu

JAVNI POZIV

Kojim Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane cesta, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake:

  • K.o. Lonjica kčbr.1605,1101/1,1100/27,1096/1,1096/2,1078/1,1078/2,1067/1,1067/2,1067/3,

1068/1,1069/1,1069/2,1069/3,1070/1,1071/2,1071/3,1072/1,1072/2,1074/4,1075/4,

1075/16,1085/1,1087/6,1095/4,1077/1,1077/2,1076/1,1076/2,1075/9,1075/8,1075/7,1075/17, 1074/3,1074/2,1075/5, 1084/2, 1085/2,1087/2 u naselju Lonjica

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

U nastavku JAVNI POZIV:

Javni poziv

Obavijest o provedbi katastarske izmjere za dijelove k.o. Vrbovec, k.o. Luka, k.o. Brčevec, k.o. Poljana u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA ZA DIJELOVE K.O. VRBOVEC, K.O. LUKA, K.O. BRČEVEC, K.O. POLJANA

Obavještavamo Vas da je započela provedba katastarske izmjere za dijelove k.o. Vrbovec, k.o. Luka, k.o. Brčevec, k.o. Poljana u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je između Državne geodetske uprave kao naručitelja i Zajednice ponuditelja (izvođač radova): GEOPROJEKT d.d., Nova cesta 224/2, Opatija i  GEODATA PROJEKT d.o.o.,  Vrisnička ulica 6, Zagreb.

Rok izrade katastarske izmjere je 18 mjeseci. Pregledne karte obuhvata izmjera biti će izložene u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC koje će koristiti izvođači radova.

Ove opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove, stoga

pozivamo sve nositelje prava na katastarskim česticama da prisustvuju:

  • javnoj tribini koja će se održati 19.7.2022. godine u 18h u zgradi DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC

na kojoj će dobiti sve potrebne informacije o postupku provedbe katastarske izmjere.

Nositelji prava zakonski su obvezni po pozivu izvođača radova obilježiti, očistiti teren, te usuglasiti međe zajedno sa svojim susjedima prema stvarnom stanju na terenu, te pripremiti osobne podatke o nositeljima prava, tj. podatke o vlasnicima (ime prezime, adresa, OIB) i kopiju dokumentacije vezano za katastarske čestice i zgrade

Sa ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa strankama izvođači radova otvoriti će terenski ured u zgradi DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC.

VRBOVEC_pregledna_karta_A0 

               

 

Grad Vrbovec osigurao je bespovratna sredstva putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom

Grad Vrbovec osigurao je bespovratna sredstva putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 28. prosinca 2020. godine. Sredstva iz navedenog Poziva osigurala su se iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razdoblje provedbe je od 11.siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022.godine. Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. 17.136,25 kn. Navedeni troškovi su se odnosili na nabavku aku-alata za sanaciju zgrada oštećenih potresom.

Međunarodni dan kastracije slobodnoživućih mačaka

Danas obilježavamo Međunarodni dan kastracije slobodnoživućih mačaka.
Slobodnoživuće mačke čest su prizor u gradovima i naseljima, odrasle su i žive na ulici, a ako imaju sreće, o njima skrbe brižni pojedinci ili udruge za zaštitu životinja. Važno je naglasiti da su mačke teritorijalne životinje i ne mogu se premještati na druge lokacije, već im se treba i može pomoći. Zato je ispravno rješenje njihova kastracija i, prema potrebi, organiziranje hranilišta za mačke koje treba biti definirano na razini lokalnih zajednica.
Od 2020. godine, Grad Vrbovec provodi kastraciju slobodnoživućih mačaka metodom uhvati-kastriraj-vrati. Do sada je ovom metodom kastrirano 20-tak slobodnoživućih mačaka koje su ponovno vraćene na svoj teritorij te o njima skrbe stanari okolnih zgrada. Svaka kastrirana slobodnoživuća maca propisno je označena i o njoj se vodi briga – prati se njena migracija te zdravstveno stanje. U slučaju ozljeda ili bolesti, o slobodnoživućim mačkama brinu suosjećajni stanari okolnih zgrada i Grad Vrbovec.
Ovakvim postupcima, sprječava se nekontrolirano razmnožavanje i prekobrojnost slobodnoživućih mačaka kao i širenje bolesti.
Pozivamo Vas da budete odgovorni vlasnici svojih kućnih ljubimaca i vodite brigu o kontroli njihova razmnožavanja. Odgovornim postupanjem, smanjuje se broj napuštenih mačaka od strane neodgovornih vlasnika i stvaraju se povoljniji uvjeti za zbrinjavanje slobodnoživućih mačaka.