Vijesti

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini.

Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, uključujući ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije zaslužne za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Pročitajte više

Počinju prijave za rad u biračkim odborima

Započinju prijave za rad u biračkim odborima za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (dalje: lokalni izbori) na mjestima predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora.

Pročitajte više

Potpora jednokratnim isplatama vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara

Grad Vrbovec objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne potpore vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19.
Radi se o jednokratnim, bespovratnim potporama djelatnostima kojima je zbog epidemije obustavljen rad, odnosno radi se o potporama od 5.000 kuna za objekte kojima je privremeno obustavljen rad i 3.000 kuna za objekte kojima je djelomično obustavljen rad.

Pročitajte više

5. krug javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Od 1. ožujka 2021. započinje 5. krug u kojem zainteresirani ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ i to za:

 

čestice koje imaju direktan pristup cesti:
A) k.č.br. 3295/9, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2880 m2,
B) k.č.br. 3295/23, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3126 m2,
C)k.č.br. 3295/25, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3070 m2,

 

čestice koje spajanjem s drugim česticama mogu ostvariti pristup cesti:
D) k.č.br. 3295/22, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 4625 m2,
E)  k.č.br. 3295/21, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2950 m2,
F)  k.č.br. 3295/20, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2910 m2,
G) k.č.br. 3295/27, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3041 m2.

Peti krug u kojem ponuditelji mogu podnosit svoje ponude traje od 01.03.2021. do 30.03.2021. Sve ostale uvjete za podnošenje ponude i kupnju navedenog zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu vidjeti u objavljenom JAVNOM NATJEČAJU za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ radi izgradnje gospodarskih objekata koji je objavljen na https://vrbovec.hr/2020/07/03/objava-javnog-natjecaja-prodaja-zemljista-u-poduzetnickoj-zoni/